[Pályázatok] Közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2011. Ápr. 12., K, 17:31:32 CEST


Cím: Közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása
Kiíró: Solutionsurfers Magyarország
Határidő: 2011. 05. 09.
Pályázhat: Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett nonprofit
alapítványok, egyesületek, amelyek szervezetfejlesztési projektet terveznek
vagy annak kivitelezéséhez keresnek megoldásközpontú támogatást
-------------------------
Pályázat közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására

A pályázat célja, olyan közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések
támogatása, amelyek humán- és szociális szolgáltatások, a kultúra, a
környezetvédelem, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért
tevékenykednek. A SOLWorld nemzetközi szakmai hálózat képviseletében a
Solutionsurfers Magyarország pályázatot hirdet.

Jelentkezési határidő: 2011. május 9.

A SOLworld Konferenciára és kapcsolódó workshopjaira a részvételi lehetőség
biztosításával a pályázat közvetlen célja, civil kezdeményezések
szervezetfejlesztő munkájának támogatása: a megoldásközpontú módszer
megismertetése, továbbá alkalmazásképes beépítése a mindennapi
tevékenységükbe.
       A nemzetközi SOLWorld 2011. konferencia témája
       "Fedezzük fel a szervezetekben rejlő kincseket!"
      a megoldásközpontú módszertan egyik alapelvét idézi:
       minden változás egyik legerőteljesebb mozgatója,
        ha arra támaszkodunk, ami már jól működik.

 A szervezetfejlesztő munka, a vezetés akkor a leghatékonyabb, ha nagyon
tudatosan a meglevő erőforrások felfedezését, mozgósítását és integrálását
      célozza meg, ami erőteljesen kultúraformáló eszköz.

A SOLWorld közösség a szaktudás megosztásának és fejlesztésének virtuális
hálózata. Olyan szakemberek, akiket lenyűgöz az Insoo Kim Berg és Steve de
Shazer által kidolgozott megoldásközpontú módszertan, és céljuk ennek a
megközelítésnek fenntartása és hasznos alkalmazása mindenhol, ahol az
emberek szeretnének sikeresen együttműködni és ennek erőteljes, egyszerű
eszközeit keresik.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett
nonprofit alapítványok, egyesületek, amelyek szervezetfejlesztési projektet
terveznek vagy annak kivitelezéséhez keresnek megoldásközpontú támogatást.
A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1. vissza nem térítendő
2. vagy részben vissza nem térítendő támogatás
MEGPÁLYÁZHATÓ:
Megpályázható a nonprofit szervezet tagjai részére részvételi lehetőség a
nemzetközi SOLWorld2011 konferencián az alábbi lehetőség szerint
1. Vissza nem térítendő támogatás:
a "konferencia csomagra":
a. Részvétel ügyfélként a SOLWorld konferencia 2011. május 20-i
megoldásközpontú nonprofit workshopján, melyet Svea van der Horn (Cape
Town, Dél-Afrika) vezet és a workshopon a beszélgetés a nyertes szervezet
soron következő fejlesztési elképzelését, lépését támogatja. Az érintett
team jelenléte minimum kettő fővel (és megbeszélés alapján, a szervezet
taglétszámához illeszkedően maximum tíz fővel) szükséges. (A kommunikáció
nyelve: angol.)
b. Részvételi lehetőség 1 fő vagy (egyeztetés alapján) több fő szervezeti
taggal a konferenciát előkészítő workshopon 2011. április 14-én, és az
alkalmazást támogató workshopon június 3-án Budapesten. (A kommunikáció
nyelve: magyar)
c. Részvételi lehetőség (ebéddel és kávészünetekkel) a nonprofit-workshop
teljes napján a 10. SOLWorld nemzetközi konferencia programján,
egyeztetendő számú szervezeti taggal (A kommunikáció nyelve: angol.)
d. Részvételi lehetőség egy szervezeti taggal a teljes SOLWorld
konferencián, Balatonfüreden, 2011. május 18. estétől május 21-éig, teljes
ellátás, szállás biztosításával és igény esetén Budapesttől Balatonfüredig
és vissza a SOLWorld transzferrel történő utazás biztosításával. (A
kommunikáció nyelve: angol.)
e. Előkészítő, megoldásközpontú szervezetfejlesztési
megbeszélés/beavatkozás egyeztetendő terjedelemben a SOLworld közösség egy
magyar tagjával, egyeztetendő időpontban. (A kommunikáció nyelve: magyar.)
2. Részben térítéses támogatás:
a. Részvételi lehetőség egyet fizet három résztvevővel (egy fő részére
önköltségesen, 2 fő részére teljes költségtérítéssel) az elő- és/vagy az
utókonferencián, workshopokon 2011. május 18-án Balatonfüreden és/vagy
május 23-án Budapesten. (A konferencia nyelve angol és a magyar nyelvű
tolmácsolási lehetőség biztosított).
b. Egyeztetés alapján kedvezményes, további utánkövető szervezetfejlesztési
megbeszélések vagy beavatkozások a SOLworld közösség egy magyar tagjával.
(A megbeszélések nyelve választható: angol vagy magyar.)
VÁRHATÓ EREDMÉNY:
Egy szervezet nyeri meg a "vissza nem térítendő támogatás" alatti pontokban
szereplő egységes konferencia csomagot (1. a és 1.b és 1.c és 1.d és 1e).
Ez a nyertes szervezet részben térítéses támogatásként kaphatja meg -
amennyiben megpályázza - a 2. b. pontban szereplő utánkövető támogatást.
Több szervezet részben térítéses támogatásként pre- és/vagy
postkonferenciára látogatást nyer, azaz 3 fő szervezeti tag 1 fő díjáért
vehet részt a rendezvényeken a létszámkeret határáig, figyelembe véve a
pályázati érkezés sorrendjét.
A pályázat lehetőséget kínál arra, hogy forprofit szervezetek a "részben
térítéses" pontok megpályázásához támogassák körükben levő nonprofit
partner szervezeteiket.
A PÁLYÁZAT TARTALMI és FORMAI KÖVETELMÉNYEI:
Nem nem értékelhető a kiírás tartalmi, formai követelményeinek nem
megfelelő, hiányos pályázat. Hiánypótlást, illetve a döntés ellen
fellebbezést nem fogadunk.
1.Pályázat tartalmára vonatkozó elvárások:
1. A szervezet alapadatai
2. A szervezet mottója vagy misszója, hitvallása
3. A szervezet általános (stratégiai) céljainak leírása
4. A szervezet közhasznú tevékenységének, akcióinak rövid leírása
5. A szervezet előtt álló, megoldásra váró fejlesztési lépéseinek rövid
leírása (például: tervezett akciók, elakadások egy megkezdett folyamatban,
szervezeti változások stb.)
6. Motivációs levél (annak leírása, hogy miért fontos a pályázónak a
megoldásközpontú módszer beépítése szervezetébe, mit vár ettől, mi az ami
akkor keletkezik, ha a módszerben támogatást kap)
7. A "konferencia csomag" megpályázása esetén várunk fényképpel ellátott,
rövid, néhány mondatos bemutatkozást a szervezet által választott,
konferenciára delegáló legalább egy személyről (név, elérhetősége,
szervezetben betöltött szerepe, feladata)
A pályázathoz csatolandó mellékletek
Bírósági bejegyzést igazoló végzés (szkennelve)
Aláírási címpéldány (szkennelve)
Aktuális kivonat (szkennelve)
2.Pályázat formájára , beadási módjára vonatkozó elvárások:
a. Kizárólag elektronikus úton, egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az
alábbi e-mailcímre: palyazat at solworld2011.org
b. az e-mail TÁRGY részbe kérjük beírni a betűnagyság betartásával:
beadásdátuma_SOLWORLD 2011_PÁLYÁZAT_SZERVEZET RÖVID NEVE
(például: 20110409_SOLWORLD2011_PÁLYÁZAT_SOL ALAPÍTVÁNY)
c. Összesen 4 csatolmányt várunk: a 3 db. szkennelt dokumentumot és a
pályázatot
d. A pályázat szövegét word-ben, minimum kettő, maximum három oldalnyi
terjedelemben kérjük, további megkötés nélkül, áttekinthető formában
e. Kérjük a csatolmányokban a dokumentumoknak (a betűnagyság betartásával)
az alábbi módon és formában adni file neveket
a. file név: SZERVEZET RÖVID NEVE_Pályázat (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Pályázat)
b. file név: SZERVEZET RÖVID NEVE_Végzés (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Végzés)
c. file név: SZERVEZET RÖVID NEVE_Aláírási (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Aláírási)
d. file név: SZERVEZET RÖVID NEVE_Kivonat (pl. SOL ALAPÍTVÁNY_Kivonat)
Letölthető dokumentumok megtalálhatóak a http://www.solworld2011.org honlap
magyar nyelvű információs felületén http://solworld2011.org/hu/ >>
legfrissebb hírek
AZ E- PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
a. a konferencia csomagot pályázók részére /két körben/ 2011.április 9.
éjfél, 2011. május 9. éjfél
b. a pre- és/vagy postkonferenciára pályázók részére: 2011. május 9. éjfél
A pályázatok elbírálásáról a SOLworld közösség erre felkért képviselőinek
csoportja dönt. A döntésről, indoklás nélkül a pályázók e-mailben
értesítést kapnak. A Támogatást el nem nyert pályázók pályázatait nem
archiváljuk, a nyertesek anyagait, igen. A személyes kapcsolatfelvételről
e-mailben értesítjük a nyerteseket.
INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ
Kovács Éva, e-mail: palyazat at solworld2011.org
További információ: http://www.solworld2011.org, ahol a konferenciáról és
az ahhoz kötődő programokról is tájékozódhat vagy a honlap "MAGYAR NYELVŰ
INFORMÁCIÓ"-s felületén.
A következő SOLWord program (workshop) 2011. 04. 14-én lesz Bp-en.
E-mail: palyazat at solworld2011.org
Web: http://www.solworld2011.org
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról