[Pályázatok] Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások létesítése

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 1., K, 09:09:25 CET


Témakör: Ingatlan

Cím: Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások létesítése
Kiíró: Képző- és Iparművészeti Lektorátus
Határidő: 2005. 05. 23.
Pályázhat: önkormányzatok, továbbá kulturális, oktatási, egészségügyi és
egyházi intézmények, társadalmi szervezetek és alapítványok
-------------------------
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus - a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma megbízásából - pályázatot hirdet az állandóság igényével
közterületen, illetve közönség előtt nyitva álló közösségi belső 
terekben
elhelyezésre kerülő képzőművészeti és iparművészeti alkotások 
létesítésének
2005. évi támogatására.
A saját keretet kiegészítő támogatás elnyerésére, meggyőző önerő
biztosításával, önkormányzatok, továbbá kulturális, oktatási, 
egészségügyi
és egyházi intézmények, társadalmi szervezetek és alapítványok
pályázhatnak. (Gazdasági társaságok - kivéve a kulturális célú 
kht.-ék -,
magánszemélyek, valamint közvetlenül a művész által benyújtott 
pályázatot a
kiírók nem fogadnak el.)
Pályázni lehet
- közvetlen megbízás keretében születő műalkotás megvalósításához,
- a mű megtervezésére meghirdetendő nyilvános vagy meghívásos pályázat
pályadíjaihoz,
- pályázatnyertes alkotások megvalósításához adandó támogatási összeg
elnyerésére.
A pályázati támogatás művészileg értékes, környezetesztétikai 
szempontból
igényes új művek létrehozásának az ösztönzésére szolgál. A támogatást
műfaji, stílusbeli, tematikai korlátozás nem szűkíti. Egyaránt lehet
pályázni emlékmű-állítási tervekkel, köztéri díszítő plasztikákkal, és
épületdíszítő murális alkotásokkal. A keret műalkotások restaurálásának 
a
költségeire nem használható fel.
A támogatási összeg csak 2005-ben vehető igénybe.
A pályázati keret: 45 millió Ft.
A támogatásokról szakértői bizottság dönt.
Az 1 példányban benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a művészeti
beruházás célját, indokait, a megvalósítás tervezett módját (közvetlen
megbízás, nyilvános vagy meghívásos pályázat), a mű ismertetését
(műleírást, tervrajzot illetve a műalkotás tervének, modelljének 
fotóját),
a rendelkezésre álló dokumentumokat, a megvalósítás
költségvetés-tervezetét, a saját illetve más forrásból biztosított
költségvállalás igazolását. (Pályázati űrlap nincs.)
A pályázat tartozéka a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kiadott,
független szakértők véleményén alapuló, a támogatást javasló művészeti
szakvélemény. A bírálóbizottság csak szakvéleménnyel ellátott 
pályázatokat
bírál el.
A szakvéleményezést (helyszíni szemle, tervbírálat, az 1:1 modell 
bírálata
stb.) jelen pályázat megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2005. 
április
8-ig lehet írásban (postai úton, faxon: (1) 3561-764, vagy E-mailben:
lektoratus at lektoratus.hu) kérni a Lektorátustól. (A helyszíni 
kiszállásért,
szakértői munkáért a Lektorátus költségtérítésre jogosult).
A pályázatokat a mellékletekkel 2005. május 23-ig beérkezően kell
benyújtani a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz (Levelezési cím: 1250
Bp. 1. Pf. 17) "Pályázat közösségi célú köztéri művészeti alkotások
központi támogatására" megjelöléssel.
A szakértői bizottság 2005. júniusában hozza meg a döntését. A döntésről
valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a NKÖM
(www.nkom.hu) és a Lektorátus (www.lektoratus.hu) honlapján tesszük 
közzé.
A támogatások forrásául szolgáló beruházási keretet a Lektorátus kezeli, 
a
Magyar Államkincstáron keresztül történő kifizetésekre kötelezettséget
vállal. A támogatás folyósításának a feltétele a megbízó (támogatott) és 
a
művész között megkötött felhasználási szerződés.
A folyósítás mindenkor a szerződésben megjelölt, és szakvéleménnyel
alátámasztott szakmai-művészi teljesítéshez, az alkotó által a 
megbízónak
kibocsátott számlához és a megbízó kifizetési bizonylataihoz 
kapcsolódik.
További információ a Lektorátus címén (1014 Bp. Úri u. 54-56.), továbbá 
a
356-7444 telefonszámon kérhető Prokai Gábor művészeti osztályvezetőtől 
(130
mellék) vagy a Művészeti Osztály munkatársaitól. E-mail:
lektoratus at lektoratus.hu vagy lektorat at mail.inext.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról