Csendes Percek május 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Május. 1., Sze, 05:37:01 CEST


            2013. május 1. szerda             

Lk 19,1-10.

1 Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. 2 Élt ott egy Zákeus
nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 3 Szerette volna látni, hogy ki
az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4 Ezért
előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra
kellett elmennie. 5 Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá:
"Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." 6
Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. 7 Akik ezt látták,
mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg." 8
Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom felét
a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét
adom vissza neki." 9 Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a
háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10 Mert az Emberfia azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa az elveszettet."

              IRÁNYVÁLTÁS
               

Bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg
az Isten országát. (Jn 3,3)

Nemrégen egy magánrepülőgépen, a másodpilóta ülésében utaztam. Öt perc
repülés után a pilóta egy éles balra történő fordulatot vett, és
ereszkedni kezdett. A légi irányítás tájékoztatta, hogy egy másik gép
közeledik a mi irányunkban. Ez az élmény arra figyelmeztetett, hogy
időnként az életünk során is szükség van irányváltásra, hogy kikerüljünk
a zsákutcából az életet jelentő ösvényre.
A Bibliában ismételten látunk példákat erre. A vámszedő Zákeus, miután
látta és hallotta Jézust, többet akart tudni róla. Meghívta Jézust
otthonába, és ez a döntése megváltoztatta őt. Kijelentette, hogy ezentúl
más módon kíván viszonyulni embertársaihoz: "Uram, vagyonom felét a
szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét
adom vissza." Jézus másoknak is mondta, - Nikodémusnak (Jn 3), a
samáriai asszonynak (Jn 4) - hogy változtassák meg életük irányát.
Ez történik ma is. Isten családtagjaink, barátaink, lelkészeink, de még
idegenek által is új irányok követésére hív. Amikor imádkozunk,
figyelünk rá, és engedelmeskedünk, bizodalmunk lehet afelől, hogy Isten
új utakon fog vezetni minket.

Imádság: Urunk, segíts hűségesen követnünk téged akkor is, amikor
bizonytalanul látjuk az utat. Ámen.

Jézus mindnyájunkat új kezdetekre hív.
Stephane Brooks (Francia Nyugat India)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK AZ ÉLETE ZSÁKUTCÁBAN VAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról