Csendes Percek április 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 26., P, 05:37:01 CEST


            2013. április 26. péntek            

Zsolt 34,1-11.

1 Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát
Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.
2 Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.
3 Az ÚRral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.
4 Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!
5 Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól,
amitől rettegtem.
6 Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
7 Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából
kiszabadította.
8 Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
9 Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá
menekül.
10 Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.
11 Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az ÚRhoz
folyamodnak, nem nélkülözik a jót.

            ÉREZZÉTEK ÉS LÁSSÁTOK!
            

Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz. (Zsolt
119,103)

Nemrégiben a konyhai fiókjaimat takarítottam. Az egyikben
szakácskönyvek voltak, és sok kivágott receptes lap, ami arra várt, hogy
rendszerezzem. Néhányat folyóiratokból vágtam ki; volt, amit édesanyám
vagy barátaim adtak. Sok éve ott álltak már, de nagy részüket ki se
próbáltam. Valószínű ezeknek az ételeknek mesés íze lehet, válhatnának
akár családi kedvencekké is. De előtte el kell készítenem őket, és
megkóstolni.
A Bibliám kicsit olyan, mint a receptes fiókom. Sok igeverset
aláhúztam, és jegyzetfüzetekbe kiírtam keresztyén íróktól, előadóktól
vett idézetekkel egyetemben. Valamikor, életem bizonyos időszakaiban,
ezek mind sokat jelentettek.
A recepthez hasonlóan Isten igéjét is ízlelni kell - kipróbálni és élni
vele. A Biblián keresztül Isten szól hozzánk, táplál és támogat. Azért
adta, hogy olvassuk rendszeresen hittel és kövessük bölcsességét. Amikor
egy-egy fejezet megragadja a figyelmünket, ez nem azért van, hogy
kiragadjuk, és kijegyzetelt formában a Bibliában hordjuk, amíg ki nem
esik onnan. Sokkal inkább minden üzenet arra való, hogy elgondolkodjunk
rajta, és megéljük, amíg sajátunkká nem válik.

Imádság: Atyánk, köszönjük Krisztusban kijelentett igédet, melyet
Szentlelked által élővé formálsz. Köszönjük, hogy a te igéd igazság.
Segíts hittel megélnünk azt. Ámen.

A Biblia bölcsességét ízlelgetve teljesebben megismerjük Isten jóságát.
Janice Ross (Orkney-szigetek, Skócia)

IMÁDKOZZUNK A HITTANTANÁROKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról