Csendes Percek november 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 25., V, 05:37:01 CET


           2012. november 25. vasárnap           

Ef 4,11-16.

11 Ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat
evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, 12 hogy felkészítse a
szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, 13 míg
eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a
felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 14 hogy többé
ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak
és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 15
hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől
őhozzá, aki a fej, a Krisztus. 16 Az egész test pedig az ő hatására
egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és
minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik
önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

           IGAZAT SZÓLNI SZERETETTEL
           

Testvéreim, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a
szeretet és a békesség Istene veletek lesz. (2Kor 13,11)

Pál a fenti szavait azt követően mondja, miután kifejezi aggályát, hogy
közelgő látogatásakor ugyanazokat a problémákat látja majd, amelyekről
az első levelében említést tett. A korinthusi hívők engedték, hogy
bizonyos tanítások megosszák őket, melynek eredményeként egyes csoportok
szentebbnek és érdemesebbnek gondolták magukat másoknál.
Ez az egyik kollégámat juttatja eszembe, aki egy másik egyházhoz
tartozik. Kedvelem, és jól tudunk együtt dolgozni. De amikor a hitünkről
beszélgetünk, mindig azzal az érzéssel válok el tőle, hogy az én hitem
és egyházam az ő szemében másodosztályú keresztyénséget képvisel.
Folyton utalásokat tesz arra, hogy az istentisztelet és általában a
lelkiséggel kapcsolatos gyakorlat nem elég jó nálunk. Minden
beszélgetést azzal zár, hogy meghív a gyülekezetébe.
Pál apostol szavain keresztül Isten arra hív, hogy felfedezzem, hogyan
beszéljek őszintén a kollégámmal, de olyan módon, amit ő is el tud
fogadni, és ezáltal hidakat építsünk a neheztelés hordozása helyett. Az
ige tanít minket egymással békében élni, hogy Jézus Krisztus kegyelme és
Isten szeretete legyen velünk, és látható általunk.

Imádság: Urunk, add nekünk szeretetedet, amely segít megoldani az
egymástól és tőled elválasztó ügyeket. Ámen.

"Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek."
(Mt 5,9)
David William McKay (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A MÁS FELEKEZETEKHEZ TARTOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról