Csendes Percek november 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 26., H, 05:37:01 CET


            2012. november 26. hétfő            

Jer 31,31-34.

31 Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök
Izráel és Júda házával. 32 Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel
kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt
a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR. 33
Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha
eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem,
szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 34 Akkor
nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy
ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és
nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok
többé vétkeikre.

               ILLÚZIÓ?
               

Dávid így imádkozott: Valóban, Uram, ó, Uram, te vagy az Isten, és
igazak a te ígéreteid. (2Sám 7,28)

Apám mindig tudta, hogyan mutasson rá egyszerű kérdésekkel a dolgok
lényegére. Nagyon szeretek sátorozós kirándulásra menni. Egy alkalommal
a biztonságomat illetően ezt kérdezte: "Gondolod, hogy egy vékony nylon
sátor megvéd a vadállatoktól?" Viccesen azt mondtam: igen, ez olyan,
mint amikor a kis csöppségek bújócskát játszanak. Eltakarják a szemüket,
és kijelentik, hogy: "Nem látsz engem!" Valóban, egy sátor nem véd meg
az állatoktól. Ez csak a biztonság illúziója.
Visszatekintve felismertem, hogy éveken keresztül elég hasonlóan
kezeltem a Bibliát. Azt feltételeztem, hogy ha van egy Bibliám, és
alkalomszerűen olvasom, ez garantálja a lelki jólétemet. Dávid király
története mégis arra ösztönzött, hogy vizsgáljam meg a hozzáállásomat.
Dávid megvallotta Istenhez való hűségét, de Betsabéval való esete
komolyan megkérdőjelezte ezt a hitvallást. Amikor bűne kiderült, Dávid
rájött, hogy fájdalmat okozott Istennek és megbánta bűnét (2Sám 11-12).
Ha magamnál hordom a Bibliát, vagy azt mondom, szeretem a másikat, az
csak a lelki biztonság illúziója. Az igazi lelki biztonság az Istennel
való kapcsolatból fakad: ha megengedjük, hogy az ige üzenete beépüljön
lelkünkbe, amely egyre inkább krisztusivá formál minket.

Imádság: Mennyei Atyánk, legyen engedelmességünk őszintesége olyan,
mint hitünk megvallásának intenzitása. Ámen.

Viselkedésünk jobban kifejezi hitünket, mint a szavaink.
Thomas Dury (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM OLVASSÁK A BIBLIÁT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról