Csendes Percek január 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 5., Cs, 05:37:01 CET


           2012. január 5. csütörtök            

4Móz 11,1-6.

1 Egyszer a nép siránkozott az ÚRnak, hogy rosszul megy a sora. Az ÚR
pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az ÚR tüze,
és belekapott a tábor szélébe. 2 Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes
pedig imádkozott az ÚRhoz, és elaludt a tűz. 3 Ezért nevezték el azt a
helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az ÚR tüze.
4 De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért
Izráel fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: Ki tart jól
bennünket hússal? 5 Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat,
uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. 6 Most pedig
elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül.

             NAPSUGARAT TALÁLNI
             

Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat... most pedig
elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. (4Móz 11,5-6)

"Ez nem lehet igaz" - gondoltam, "ez a betegség most ágynak dönt, és jó
néhány napot itthon kell maradnom. Nem tudok dolgozni menni, nem
találkozhatok a barátaimmal, vagy a családommal!" Amikor erre gondoltam,
az elégedetlenség hulláma töltött el, feküdtem az ágyamon, és
zúgolódtam. Azután lassanként kezdtem meglátni a pozitív oldalát is a
helyzetemnek. Végül is nincsenek elviselhetetlen fájdalmaim. A betegség
nem ígérkezik tartósnak, sem halálos kimenetelűnek. Elolvashatom ezalatt
az összes könyvet, amelyeket már annyira akartam. A kényelmes
otthonomban lehetek, tető van a fejem felett, és finom étel az
asztalomon. A barátaim és rokonaim rendszeresen felhívnak telefonon, és
érdeklődnek állapotom felől. A lelkészem megígérte, hogy imádkozik
értem.
"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata" - mondja Pál
apostol az 1Tessz 5,18-ban. Amikor kész voltam elfogadni ezt a
felhívást, felfedeztem, hogy még a betegség idejét is felhasználhatom
imádkozásra, elmélkedésre, és az Isten ismeretében való növekedésre.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy képessé teszel minket helyzetünk
pozitív oldalát meglátni. Tudjuk, hogy még életünk kellemetlen
eseményeit is javunkra tudod használni, ha nyitottak vagyunk a
Szentlélek szavára. Ámen.

Az Istenben való hit az átkot is áldássá fordíthatja. (Neh 13,2)
Anitha Rajasekharan (Tamil Nadu, India)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁGYHOZ KÖTÖTT BETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról