Csendes Percek december 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 23., V, 05:37:01 CET


           2012. december 23. vasárnap           

Jn 1,9-14.

9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő
jött el a világba. 10 A világban volt, és a világ általa lett, de a
világ nem ismerte meg őt: 11 saját világába jött, és az övéi nem
fogadták be őt. 12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra,
hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől
születtek. 14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel
és igazsággal.

            ADVENT 4. VASÁRNAPJA
            

Áldott az Isten... aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban,
hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a
vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal meg minket. (2Kor 1,3-4)

Karácsony előtt néhány nappal meglátogattam egy beteget, aki közel volt
a halálhoz. Lejárt a lelki gondozói műszakom, de valami miatt még vissza
kellett mennem. Láttam, hogy Jennie az ágya szélén ül, szörnyű fájdalma
van és zokog. Húszas éveiben járt, éveken keresztül masszívan ivott, és
előző nap itta meg utolsó italát. Feladta. "Tönkretettem az életemet, a
családom gyűlöl, nincs értelme, hogy éljek. Ó, Istenem!"
Megfogtam a kezét, és azt mondtam: Az a döntésed, hogy felhagysz az
ivással, nehéz és bátor lépés volt. Isten szeret téged, és értékes
teremtményeként tekint rád, egyedi és különleges ajándékokkal.
Folytattam: én is küzdöttem az alkohollal, ültem itt, ahogy te is. Évek
múlva képes leszel másokat bátorítani. Isten segítségével képes leszel
átjutni ezeken a fájdalmakon. Nekem sikerült. Jennie arca kisimult.
Lefeküdt pihenni.
A Szentlélek által Isten emberré lett karácsonykor. És Isten testté
lesz újra és újra, amikor vigasztalunk másokat, ahogy a Teremtő
vigasztalt meg bennünket.

Imádság: Ó Istenünk, segíts Krisztust vinnünk a szükséget szenvedők
számára. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Néha az ige egy gyengéd mozdulat vagy bátorító szó által ér célhoz.
Dan Nelson (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZENVEDÉLYBETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról