Csendes Percek november 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 21., H, 05:37:01 CET


            2011. november 21. hétfő            

Ef 2,1-10.

1 Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és
bűneitek miatt, 2 amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint;
igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely
most az engedetlenség fiaiban működik. 3 Egykor mi is mindnyájan
közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek
hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint,
éppenúgy, mint a többiek. 4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy
szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik halottak
voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt -
kegyelemből van üdvösségetek! - 6 és vele együtt feltámasztott, és a
mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7 hogy megmutassa az
eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való
jóságából Krisztus Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit
által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem cselekedetekért,
hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre
elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

             AZ IGAZI SZÜKSÉG
             

Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. (Zsolt 130,5)

Évekkel ezelőtt volt egy kancánk, aki szép, egészséges csikónak adott
életet. Úgy tűnt, mama és gyermeke egyaránt jól vannak. Néhány nap
múltán azonban azt láttuk, hogy a kanca a földet kapálja, és eszi. Ez a
viselkedés súlyos gyomorproblémákhoz, akár halálhoz is vezethet a
lovaknál. Nagyon aggódtunk. Régi barátunk, akinek több tapasztalata volt
a lovakkal, eljött megnézni a csikót, és a kanca furcsa viselkedését
látva elmagyarázta: "Sóra van szüksége." Az ellés stressze kimerítette a
kanca sókészleteit. Elláttuk egy adag ásványkoncentrátummal, és azonnal
megszűnt a furcsa viselkedése; ehelyett a sótömböt nyalogatta, amíg
szervezetében helyre nem állt az egyensúly.
Ez a tapasztalat arra emlékeztetett, hogy az emberekben természetes
vágyakozás van az Istennel való kapcsolatra. Ha ezt nem a Jézus Krisztus
ismeretével töltik be, lehet, hogy más, néha egészségtelen módokkal
próbálkoznak. A világ sokféle pótszert kínál, amelyek átmenetileg
eltompíthatják az üresség okozta fájdalmat, de ezek egyike sem ad igazi
és tartós megoldást. Az csak az Istennel való kapcsolatból származik.

Imádság: Szerető Megváltónk, segíts, hogy közeli kapcsolatban élhessünk
veled, és engedd, hogy kegyelmed eszközei lehessünk embertársaink
számára. Ámen.

Istenünkkel való kapcsolatra vagyunk teremtve.
DeVonna R. Allison (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁLLATGONDOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról