Csendes Percek március 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 3., Cs, 03:41:02 CET


           2011. március 3. csütörtök           

Jn 11,28-45.

28 Miután ezt mondta Márta, elment, és titokban szólt a testvérének,
Máriának: "A Mester itt van, és hív téged." 29 Ő pedig, amint ezt
meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. 30 De Jézus még nem ért
be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott
vele. 31 A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták,
hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utánamentek tehát, mert azt
gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. 32 Mária pedig,
amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így
szólt hozzá: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a
testvérem." 33 Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött
zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, 34 és megkérdezte:
"Hova helyeztétek őt?" Azt felelték: "Uram, jöjj és lásd meg!" 35 Jézus
könnyekre fakadt. 36 A zsidók ezt mondták: "Íme, mennyire szerette!" 37
Közülük néhányan pedig így szóltak: "Ő, aki a vak szemét megnyitotta,
nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?" 38 Jézus - még mindig
mélyen megindulva - a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt
rajta. 39 Jézus így szólt: "Vegyétek el a követ." Márta, az elhunyt
testvére így szólt hozzá: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." 40
Jézus azonban ezt mondta neki: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel,
meglátod az Isten dicsőségét?" 41 Elvették tehát a követ, Jézus pedig
felemelte a tekintetét, és ezt mondta: "Atyám, hálát adok neked, hogy
meghallgattál. 42 Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló
sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem." 43
Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: "Lázár, jöjj ki!" 44 És kijött a
halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus
szólt nekik: "Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!"
45 Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek
Máriához és látták, amit Jézus tett.

            AZ ÚJ ÉLET AJÁNDÉKA
             

Mária így szólt hozzá: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a
testvérem." (Jn 11,32)

"Ha Isten cselekedett volna, nem kellett volna némelyik nehézségünkkel
szembenéznünk." Nagy a kísértés, hogy a problémáink miatt Istent
okoljuk, aki nem cselekedett elég gyorsan. Amikor Jézus könnyekre
fakadt Lázár sírjánál, néhányan azt mondták: "Ő, aki a vak szemét
megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?" Hát nem
akadályozhatta volna meg Isten, hogy a bajok elérjenek bennünket? Ha
Isten szeret minket, miért kell szenvednünk?
Lázár sírjánál Jézus imádkozott, majd a sír felé hangosan kiáltott:
"Lázár, jöjj ki!" És Lázár kijött, lábán és kezén körülkötve, arcát
kendő takarta el. Új életre kelt, de még meg volt kötözve, míg az
emberek Jézus parancsára fel nem oldozták.
Isten folyamatosan és kegyelmesen cselekszik, csak érzéketlenségünk
miatt nem vesszük észre. A szemünkön lévő "leplek" eltávolítása
odafigyelést igényel, hogy keressük Isten jelenlétét és munkáját az
életünkben, akkor is, ha úgy látszik, hogy semmi sem történik.
Kérhetjük, hogy Isten cselekedjen bennünk; de a lelki módon gondolkodó
ember meglátja Isten munkáját az evilági és hétköznapi történésekben
is. És megtapasztalhatjuk azt az új életet, amelyet Krisztus hoz el
számunkra.

Imádság: Istenünk, nyisd meg szemünket jelenléted és irgalmasságod
meglátására. Ámen.

Vegyük észre ma Isten jelenlétét minden élethelyzetünkben.
William O. Paulsell (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÖZELI HALÁLESETEK MIATT SZOMORKODÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról