Csendes Percek március 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 2., Sze, 03:41:03 CET


            2011. március 2. szerda            

Zsid 11,1-16.

1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés. 2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől
jó tanúbizonyságot a régiek. 3 Hit által értjük meg, hogy a világokat
Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. 4
Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal
nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett
áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. 5
Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták
meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban
bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. 6 Hit nélkül pedig
senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak
hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 7
Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem
voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát
háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből
való igazság örökösévé lett. 8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám,
amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül
fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 9 Hit által költözött át
az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és
Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 10 Mert várta azt a
várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az
Isten. 11 Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget
alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az
ígéretet tette. 12 Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már
elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger
partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. 13 Hitben haltak meg ezek
mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak
távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy
idegenek és jövevények a földön. 14 Mert akik így beszélnek, jelét
adják annak, hogy hazát keresnek. 15 És ha arra a hazára gondoltak
volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. 16 Így
azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem
szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost
készített.

              IMÁDKOZZUNK!
              

Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a
hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek
lehetetlen. (Mt 17,20)

Marion nagynéninek kilenc gyermeke és igen kiterjedt családja volt. Ha
valamilyen nehézségünk volt, aggódtunk valami miatt, vagy csak egy jó
hírt akartunk megosztani valakivel, őt mindig felhívhattuk telefonon. A
sok dolog egyike, amit szerettem benne, hogy mikor felhívtam egy
problémámmal, azonnal azt mondta: "Imádkozzunk!". És ezt meg is tettük.
A Biblia azt mondja, hogy az imádságnak nagy ereje van (Jak 5,16).
Nagynéném tudta, hogy ez igaz, és ezzel mindig számolhatunk.
Élete a hitnek jó példája volt. Minden reggel ott ült a konyhaasztalnál
a Biblia fölött, az áhítatos könyvével és a naplójával. Naplója nem az
aggodalmaival és az élet gondjaival volt tele, hanem bibliai igékkel,
melyeket kijegyzetelt, és saját élethelyzeteire alkalmazott.
A hit nem kézzelfogható dolog. De a hithez az egyik út, hogy Isten
szavának igazsága szerint cselekszünk. Ez láthatóvá teheti hitünket.
Megpróbáltatásaink között a problémákra vagy gondokra való figyelés
helyett Isten szavát olvashatjuk, eszünkbe véshetjük, és elmélkedhetünk
igazsága fölött, amely soha sem változik. Isten segítségével hit által
akár "hegyeket is megmozdíthatunk".

Imádság: Urunk, segíts, hogy naponta olvassuk igédet, és kutassuk, mit
akarsz mondani a személyes életünkről. Ámen.

A Biblia olvasása út az igazsághoz, és erőt ad.
Juanita Davies (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK HITÜNKET ERŐSÍTIK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról