Csendes Percek október 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 1., P, 03:41:03 CEST


            2010. október 1. péntek            

2Kor 12,6-10.

6 Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot
mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint
aminek lát, vagy amit tőlem hall; 7 még a kinyilatkoztatások különleges
nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a
testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. 8
Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. 9 De ő ezt
mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem,
hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. 10 Ezért a Krisztusért örömöm
telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban,
üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok,
akkor vagyok erős.

            A GYENGÉK BEFOGADÁSA
            

A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit
bírálgassátok. (Róm 14,1)

Izületi- és izomfájdalommal élő emberként a "gyenge" fogalma számomra
szorosan a fizikai fájdalmakhoz kötődik. Vannak napok, amikor remeg a
kezem, ha épp egy befőttes üveget próbálok kibontani, az izmaim
sajognak, ha csak írni vagy fésülködni szeretnék. Máskor ólmos
fáradtság telepszik az egész napomra. Amikor különösen gyengének érzem
magam, a barátaimra és a családomra hagyatkozom, akik nem neheztelnek,
amiért nem próbálkozok elég keményen, és nem türelmetlenek, mert nem
vagyok olyan erős, mint ők. Tudják, mire van szükségem: szeretetre és
elfogadásra. A lassú, bizonytalan erőlködéseim ellenére még mindig ki
tudom fejezni a szeretetemet feléjük. Érzem, hogy hozzájuk tartozom.
Ha lelkileg fáradok el, az elfogadásra még inkább szükségem van.
Mindannyian átélünk olyan időket, amikor a hitünk sokkal gyengébb, mint
ahogy szeretnénk. Mégis van helyünk Isten családjában. A gyengeségünk
miatti ítélkezés helyett Isten szeretettel fogad minket és arra indít,
hogy erősítsünk másokat.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy magadhoz fogadsz és használsz még
a gyengeségünkben is. Segíts abban, hogy ne elítéljünk másokat, hanem a
te szeretetedet tudjuk továbbadni azoknak, akik hitben gyengék. Ámen.

A körülöttünk élőknek sokkal inkább elfogadásra van szükségük, mint
ítélkezésre.
Bethany F. Brengan. (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A KRÓNIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról