Csendes Percek október 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Okt. 2., Szo, 03:41:04 CEST


            2010. október 2. szombat            

Lukács 12,22-34.

22 Tanítványaihoz pedig így szólt Jézus: "Ezért mondom nektek: ne
aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel
ruházkodjatok, 23 mert több az élet a tápláléknál, és a test a
ruházatnál. 24 Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak,
nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel
értékesebbek vagytok ti a madaraknál! 25 De aggodalmaskodásával ki
tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? 26 Ha
tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi
miatt? 27 Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem
is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem
öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. 28 Ha pedig a mező füvét,
amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti,
mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! 29 Ti se kérdezzétek tehát,
hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. 30 Mert
mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy
szükségetek van ezekre. 31 Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul
ezek is megadatnak nektek. 32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy
tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!"
33 "Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek
magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben,
ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. 34 Mert ahol
a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is."

             GAZDAGABB APÁMNÁL?
             

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne
legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek,
hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk.
(1Tim 6,17.)

A minap a reggeli rohanás közben felidéztem édesapámat, aki sokszor az
ajtóban állt az overalljában és gyűrött farmer sapkájában. Talán látnom
kellett volna az aggódás ráncait napsütötte arcán, de nem voltak ott.
Apa ismerte a szabad élet titkát, amit Jézus tanít a mai igeszakaszban.
Az aggódás nem változtatott volna a csekélyke jövedelmén, amit a
fűrészmalomban keresett. A családunk azért tudott életben maradni, mert
sok mindent magunk termeltünk meg, például az élelmiszert, és ingyen
lakhattunk az otthonunkban, mert apám gondozta a földet.
Amikor ezeken merengtem, az úton találtam 13 centet, és rögtön az
jutott eszembe, hogy most gazdagabb vagyok, mint apám volt
gyerekkoromban.
Sokkal nagyobb gazdagság azonban, hogy mennyei Atyám az örökkévalóság
kincseit osztja meg velem. A Jn 14,2-ben ez áll: Az én Atyám házában
sok hajlék van. Pál apostol pedig így ír: Az én Istenem pedig be fogja
tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a
Krisztus Jézusban (Fil 4,19). Hogy akarhatnék ennél nagyobb
gazdagságot?

Imádság: Istenünk, köszönjük megszámlálhatatlan ajándékodat. Hálásak
vagyunk örökké tartó szeretetedért. Ámen.

Isten még hűségesebben gondoskodik rólunk, mint szüleink.
Jimmie Oliver Fleming (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY JOBBAN TUDJUK BECSÜLNI A TEREMTÉST!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról