Csendes Percek május 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 28., P, 03:41:02 CEST


            2010. május 28. péntek            

Józs 1,1-9.

1 Mózesnek, az ÚR szolgájának halála után ezt mondta az ÚR Józsuénak,
Nún fiának, Mózes szolgájának: 2 Az én szolgám, Mózes meghalt. Most
azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a
földre, amelyet én adok Izráel fiainak. 3 Nektek adok minden helyet,
ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. 4 A pusztától és a
Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a
nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. 5 Senki
sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is
vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. 6 Légy erős és
bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé,
amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 7 Csak légy igen bátor
és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én
szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy
boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 8 Ne hagyd abba ennek a
törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd
meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel
jársz utadon, és boldogulsz. 9 Megparancsoltam neked, hogy légy erős és
bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR,
mindenütt, amerre csak jársz.

            AZ IGAZI ÍGÉRET FÖLDJE
            

Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.
(Zsolt 119,104)

Kutyafáradtan lebotladoztam a távolsági busz lépcsőjén, és éjfél után
beestem egy olcsó útmenti motelbe. 18 éves voltam, és minden vagyonom a
hátizsákomban lapult. Hajnalban kinéztem az ablakon, és életemben
először megláttam a Sziklás-hegységet. Biztos voltam benne, hogy az
ígéret földjén vagyok, ami annyira különbözik az otthonomtól, ahonnan
menekültem. A kettétört fiatalságom után egy új életre sóvárogtam.
Új élet helyett a régi gyötrelmek kísértek: tönkrement kapcsolatok,
kábítószer és alkoholizmus. Az Úrhoz kiáltottam szenvedéseimben. Egy
hívő asszonynál találtam munkát, aki imádkozott értem, és megtanított
szeretni a Bibliát. Amikor 30 évvel ezelőtt elfogadtam Krisztust
Megváltómnak, ő meggyógyított és reményt adott. A Bibliát olvasva,
megtanultam új életet élni és hinni Istenben. A lelkem meggyógyult.
Néha a menekülés tűnik a legjobb megoldásnak a problémáinkra. Engem a
gondok addig követtek, míg megtanultam Istenre figyelni. Megfigyeltem,
Isten hogyan vezette a vándorló zsidókat, hogy legyenek erősek és
bátrak, olvassák a törvényt, és éljenek aszerint. Az Ige olvasása és az
ima által megtanultam engedelmeskedni Istennek, bátorságot és erőt
kaptam a függőségeimből való gyógyulásra. Isten ígéretei igazak.

Imádság: Urunk, köszönjük a gyógyulást, amit elnyerhetünk, ha keresünk
téged és bízunk benned. Ámen.

Akik Isten igéjét kutatják, megtalálják a helyes utat.
Rachel Ophoff (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK ÚJ ÉLETET KEZDŐ FIATALOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról