Csendes Percek május 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 6., Cs, 03:41:02 CEST


            2010. május 6. csütörtök            

1Kor 13,4-7.

4 A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5 Nem viselkedik bántóan, nem keresi
a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6 Nem örül
a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 7 Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr.

              AZ ÖTÖDIK HANG
              

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást. (Jn 13,35)

A lelkészünknek el kellett utaznia, így ma a helyi középiskola
zenetanára prédikált. Az "ötödik szólamról" beszélt. Ezt a fogalmat ő
maga a négytagú kórus éneklése nyomán alkotta meg. Az "ötödik szólam"
kifejezés arra a harmóniára vonatkozik, amely a négy szólam együttes
hangzásából keletkezik, amikor az együttes éneklésben
egybekapcsolódnak. Az egyesült hangzás egy ötödik hanggá válik.
Amiképpen a csoportos éneklés több lehet, mint bármelyikük egyedül, a
szeretetben élő hívő emberek is valami többet hozhatnak létre, mint
amire egyedül képesek lennének. Jézus a keresztre feszítése előtti
napon azt mondta tanítványainak, a világ arról ismeri majd fel őket,
hogy az ő tanítványai, amiképpen egymáshoz viszonyulnak. Úgy kell
élniük, hogy egymásról gondoskodnak, és örömet szereznek egymásnak.
Az 1Kor 13 leírja a keresztyén szeretet jellemzőit. Pál apostol arra
buzdítja a korintusbelieket, hogy legyenek türelmesek, jóságosak,
vessék el az irigységet, büszkeséget, az önzést, az érzékenységet. A
szeretet megbocsátó, és elfelejti a bántást és a múlt sérelmeit. Amikor
a keresztyének szeretetben élnek egymás mellett, a világ meghallja ezt
a szükséges ötödik szólamot, amely a Megváltó jelenlétét teszi
nyilvánvalóvá.

Imádság: Drága Istenünk, tölts meg minket keresztyén testvéreink iránti
szeretettel. Ámen.

A gyülekezet több mint a tagjainak összessége.
Ted De Hass (Iowa, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETI KÓRUSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról