Csendes Percek május 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Május. 7., P, 03:41:01 CEST


            2010. május 7. péntek             

Ézs 61.

1 Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört
szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a
megkötözötteknek.
2 Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját,
vigasztalok minden gyászolót.
3 Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett
illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik
őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.
4 Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat,
újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban
hevertek.
5 Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más
népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok.
6 Titeket pedig az ÚR papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak.
A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek.
7 A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak
osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban,
örökké tartó örömben lesz részük.
8 Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az
álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget
kötök velük.
9 Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között.
Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR.
10 Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az
üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint
vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja
ékszereit.
11 Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket
sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és
öröméneket minden nép hallatára.

           ÖSSZETÖRTEN ÉS MEGÚJÍTVA
           

Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy
megszabaduljunk! (Zsolt 80,4)

Régiségkereskedőként mindig lázba jövök, ha egy régi értékes tárgyat
megpróbálok a korábbi állapotába visszaállítani, és használati értékét
visszaadni. Némelyik csak egy alapos tisztítást igényel, vagy egy
igényes polírozás után újra életre kelthető; de van, amelyik repedezett
és törött, nagyobb javításra van szüksége. Amikor sikerül
helyreállítani egy értékes darabot, mindig arra gondolok, mennyire
örülhet Isten, miközben a mi megújításunkat végzi. Isten ígérete
szerint meg fogja újítani az egész teremtettséget és bennünket is. (Jel
21,1-7)
Számomra a helyreállítás a Biblia egyszavas üzenete. Isten tökéletes és
mindenható Üdvözítőként nyilatkoztatta ki magát. Mi pedig, tökéletesnek
a legkevésbé sem mondható emberek, akik csak megromlott állapotunkban
kívánunk élni, olyanok vagyunk, mint az általam megtalált régiségek:
hiányosak, töröttek és új kezdetre szorulók.
Isten könyörülő szeretetéből új életet nyerünk a Jézus Krisztusba
vetett hit által, "aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott
megigazulásunkért". (Róm 4,25) A hit által új teremtéssé váltunk,
képessé mindannak betöltésére, amire Isten teremtett minket.

Imádság: Köszönjük Atyánk, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által a
teljességre juttattál el minket. Ámen.

Isten egy szóban kifejezhető üzenete hozzánk: újjáteremtés.
Sandra Bartz (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ "ÚJ TEREMTÉS"-RŐL TANÍTÓ LELKÉSZEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról