Csendes Percek július 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Júl. 7., Sze, 03:41:02 CEST


            2010. július 7. szerda            

1Sám 18,1-4; 19,1-7.

1 Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jónátán lelke összeforrt
Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát. 2 Saul pedig
magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja
házába. 3 És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt,
mint önmagát. 4 Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a
ruháját meg a kardját, az íját és az övét is.
1 Saul elmondta fiának, Jónátánnak és összes udvari emberének, hogy meg
akarja ölni Dávidot. De Jónátán, Saul fia nagyon kedvelte Dávidot. 2 És
megmondta Jónátán Dávidnak: Apám, Saul meg akar ölni. Ezért vigyázz
magadra holnap reggelig, maradj a rejtekhelyen, és rejtőzz el. 3 Én
pedig kimegyek, és ott állok meg apám mellett a mezőn, ahol te leszel,
és beszélni fogok apámmal rólad. Majd meglátom, hogy mi lesz és
megmondom neked. 4 Jónátán Dávidnak az érdekében beszélt apjával,
Saullal, és ezt mondta neki: Ne vétkezzék a király a szolgája, Dávid
ellen, hiszen ő nem vétett ellened, sőt sok jót tett neked. 5 Kockára
tette az életét, leterítette a filiszteust, és nagy szabadulást
szerzett az ÚR egész Izráelnek. Te láttad ezt, és örültél. Miért
vétkeznél az ártatlan vér ellen, miért akarod ok nélkül megölni
Dávidot? 6 Saul hallgatott Jónátán szavára; meg is esküdött Saul: Az
élő ÚRra mondom, hogy nem kell meghalnia! 7 Ekkor hívatta Jónátán
Dávidot, és elmondta neki Jónátán mindezeket. Majd Saulhoz vezette
Jónátán Dávidot, aki ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt.

             KERESZTYÉN BARÁTOK
             

Szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint
önmagát. (1Sám 18,3)

Röviddel azután, hogy laikus prédikátor lettem, a gyülekeztünk egyik
tagja azt mondta rólam valakinek, hogy én vagyok az ő egyik lelki
tanácsadója. Ezt a kijelentést meghallva nagy felelősségérzet töltött
el.
Az ősi kelta egyház tagjai mindig kerestek egy anam cara-t, egy lelki
barátot. Lehetett férfi vagy nő, laikus vagy lelkész, aki nagy
tapasztalattal rendelkezett a Krisztus-követés és a tanítás területén.
A lelki barát útbaigazítást tudott adni, különösen az élet döntő
fordulópontjainál. A legenda úgy tartja, hogy Szent Kolumba lelki
barátja azt javasolta neki, hogy mentsen meg annyi lelket Krisztus
számára, amennyi egy általa keltett háborúban elpusztult. Kolumba így
is tett, elhagyta szülőhazáját, Írországot, és a nyugat-skóciai
partoknál Iona szigetén egy keresztyén települést alapított.
Mi is találhatunk lelki barátokat a gyülekezeteinkben, keresztyén
közösségeinkben. Az ilyen barát nyíltan és őszintén beszél, hitben való
előrejutásunkat figyelemmel kíséri, és segít, hogy Istent minél
hűségesebben kövessük.

Imádság: Köszönjük, Urunk, azokat az embereket, akik mellettünk haladva
segítenek a te utadon maradni. Köszönjük, hogy te is velünk jössz a
reggeli pirkadattól napunk végéig. Ámen.

Isten gyakran a szerető barátok szava által tanácsol minket.
Bill Findley (Glasgow, Skócia)

IMÁDKOZZUNK A SEGÍTŐ LELKI BARÁTOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról