Csendes Percek január 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 4., H, 03:41:02 CET


            2010. január 4. hétfő             

Gal 6,2-10.

2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
3 Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja
önmagát. 4 Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a
maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga
terhét hordozza. 6 Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából
részesítse tanítóját. 7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni.
Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: 8 mert aki a testének
vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a
Lélekből fog aratni örök életet. 9 A jó cselekvésében pedig ne
fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.
10 Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig
azokkal, akik testvéreink a hitben.

            ÜZENET A MUNKA ÜNNEPÉN
            

Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok,
se jobbra, se balra ne térjetek le. (Ézs 30,21)

Édesapám halála utáni nap délelőttjén istentiszteletre mentem. A munka
ünnepének napja volt, és egy nyugdíjas lelkész prédikált. Vigasztalást
reméltem a templomban, és talán együttérzést. Ekkor a prédikátor eme
szavait hallottam: "Ha jókedvvel dolgoznál, dolgozz; ha nincs kedved
dolgozni, akkor is dolgozz!" Az Isten országában való munkálkodásról
beszélt, de szavai azt az egyszerű üzenetet közvetítették számomra,
hogy legyek állandóan elfoglalt, és így birkózzam meg a lelkemet
betöltő szomorúsággal. A szavai "lélek és igazság" voltak (Jn 4,23), és
világosságul szolgáltak számomra az elkövetkezendő hetekben.
Amikor rám tört az önsajnálat vagy a depresszió, keményen dolgoztam. Az
elfoglaltság új tevékenységeket és barátságokat hozott magával. Milyen
drága barát Isten, akinek szeretete elsegít a gyógyulásra! Szomorúságom
nem tűnt el azonnal, de mindig éreztem, hogy Isten segít. És mennyivel
más volt így!

Imádság: Istenünk, köszönjük, hűséges vezetésedet. Köszönjük
szolgáidat, akik az élet és a békesség igéit szólják. Segíts
meghallanunk, és engedelmeskednünk tanácsaidnak. Ámen.

Ha nem tudjuk, hogyan imádkozzunk, Isten közel van, és válaszol
szükségeinkre.
Prudence Wells (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A DEPRESSZIÓVAL KÜZDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról