Csendes Percek január 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Jan. 3., V, 03:41:01 CET


            2010. január 3. vasárnap            

Mk 15,33-41.

33 Amikor tizenkét óra lett, sötétség támadt az egész földön három
óráig. 34 Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: "Elói, elói, lámá
sabaktáni!" - ami ezt jelenti: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el engem?" 35 Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így
szóltak: "Nézd, Illést hívja." 36 Valaki elfutott, megtöltött egy
szivacsot ecettel, nádszálra tűzte, inni adott neki, és így szólt:
"Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye?" 37 Jézus azonban hangosan
felkiáltva kilehelte lelkét. 38 Ekkor a templom kárpitja felülről az
aljáig kettéhasadt. 39 Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta,
hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: "Bizony, ez az ember Isten Fia
volt!" 40 Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a
magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint
Salómé, 41 akik követték őt, és szolgáltak neki, amikor Galileában
volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe.

             NEM VÁRT MEGTÉRÉS
             

Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki
lelkét, ezt mondta: "Bizony, ez az ember Isten Fia volt". (Mk 15,39)

Bár jól tudom, hogy Jézus minden emberért meghalt, gyakran esek abba a
bűnbe, hogy azt gondolom, egyesek kívül esnek Isten hatókörén. Az
iskolában tanítottam egy fiút, akit tudat alatt nagyon valószínűtlennek
tartottam a hívő életre. Sőt, amikor imádkoztam érte, úgy gondolom, nem
igazán hittem imáim meghallgatásában. A fiú érzelmileg túlzottan
visszafogottnak tűnt, akivel túl sok a probléma, akit nagyon nehéz
megállítani, és hosszabb időre a Jézusról szóló beszéd hallgatására
bírni. Nagyot tévedtem.
A tanulóim közül sokan hallották a Jézus Krisztusról szóló
örömüzenetet, de ez a fiú el is hitte, amit hallott. Ma örömmel látom,
hogyan változik meg az élete, amint olvassa a Bibliát, és törekszik
azon az úton járni, amelyet Jézus eléje tár.
Isten képes megváltoztatni a legvalószínűtlenebbnek tartott embereket
is, a legfurcsább időkben, a legképtelenebb helyeken. Számos ember
látta Jézust meghalni, de a százados felismerte, hogy az Isten Fia
halálát nézte végig. Senki sem esik kívül Isten szeretetének hatalmán.
Tűnjék valaki bármilyen megrögzöttnek és nehéz esetnek, Jézus szereti
és meghalt érte.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy szereteted mindenkit elérhet.
Ámen.

Isten szeretetének nincs határa.
Joanna Ronalds (Victoria, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A FRISSEN MEGTÉRTEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról