Csendes Percek december 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 31., P, 03:41:02 CET


           2010. december 31. péntek            

Kol 3,1-17.

1 Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent
vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. 2 Az
odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 3 Mert meghaltatok, és a
ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 4 Mikor
Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek
dicsőségben.
5 Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a
paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és
a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6 mert ezek miatt haragszik Isten. 7
Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 8 most azonban
vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot,
az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. 9 Ne hazudjatok
egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10
és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan
megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. 11 Itt már nincs többé görög
és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta,
szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. 12 Öltsetek
tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek -
könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy
tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert
az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék
a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek
háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást
zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek
szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind
az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

             ÚJÉVI FOGADALOM
              

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében
tegyétek. (Kol 3,17)

Az újév közeledtével elgondolkodtam újévi fogadalmaimról, hogy mi
mindent szeretnék véghez vinni. De ekkor eszembe jutott, most többet
szeretnék, mint csupán leírni őket, tudván, hogy néhány hónap múlva
csak egy darab papíron megmaradó tinta lesz belőle.
Ekkor megtaláltam a választ a Kolosséiakhoz írt levélben. Ebben az
évben és minden többi évben fogadalmaimnak nem rám kéne irányulnia,
hanem Krisztusra, és arra, hogy ő milyen helyet tölt be az életemben.
Mikor az emberek rám néznek, vajon látják Krisztus együttérzését,
kedvességét, alázatát, türelmét? Vagy mérgességet, az együttérzés
hiányát és haragtartást látnak?
Ebben az évben Krisztus fényét szeretném. Meg szeretném mutatni
azoknak, akik eltévelyedtek, akik nem ismerik Krisztust, megfáradtak és
békét, örömöt keresnek, hogy Krisztusra van szükségük. Ez az én
fogadalmam.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy szívünket, szemünket és gondolatainkat
rád irányítsuk. Világíts rajtunk keresztül szereteted fényével. Ámen.

Mik a fogadalmaim az új évre?
Wendy Garner (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY KRISZTUSHOZ MÉG KÖZELEBB KERÜLJÜNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról