Csendes Percek december 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 30., Cs, 03:41:03 CET


           2010. december 30. csütörtök           

1Kor 15,35-38.51-57.

35 De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen
testben jelennek meg? 36 Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg
előbb el nem rothad, 37 és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet
veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. 38 De
Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden
egyes magnak a neki megfelelő testet.
51 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de
mindnyájan el fogunk változni. 52 Hirtelen egy szempillantás alatt, az
utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 53 Mert e
romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak
halhatatlanságba. 54 Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba
öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be,
ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! 55 Halál, hol a te
diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" 56 A halál fullánkja a bűn, a bűn
ereje pedig a törvény. 57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

            FONNYADT VIRÁGHAGYMA
            

Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad. (1Kor 15,36)

Mikor kinyitottam a fehér dobozt, amit egy kórustag adott, arra
gondoltam, mire jó egy ilyen ajándék egy özvegynek. Belül egy tucat
fonnyadt barna virághagyma volt.
A nő, aki adta, ezt mondta: "Mikor néhány éve meghalt a fiunk, egy
barátunk tulipánhagymát ajándékozott nekünk. Mikor virágoztak, a
feltámadásra emlékeztünk. Ugyanezt szerettem volna neked is
ajándékozni."
Mivel egyáltalán nem értek a kertészkedéshez, egy barátom segített az
ültetésben. A szürke, barátságtalan novemberben elültettük azokat a
csúnya, barna virághagymákat a belsőudvarom körül, ahol a kertészethez
igen jól értő férjem növesztette korábban virágait. Mikor eljött a
tavasz, ott termettek a piros, sárga tulipánok életet és gyönyörűséget
árasztva magukból.
A Korintusiakhoz írt első levélre emlékeztem, amely szerint a magnak
meg kell előbb halnia ahhoz, hogy élő növénnyé válhasson. Ugyanígy
nekünk is meg kell halnunk ahhoz, hogy megkezdhessük az örök életet.
Ezen a tavaszon élveztem a tulipánok társaságát, és köszönetet mondtam
Istennek a feltámadás ígéretéért.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk nem kétségbe esnünk, hanem biztonságot
találni benned. Ámen.

Gyász idején Isten a Jézus feltámadásában adott reménységre emlékeztet
minket.
Sally Woodars (Nyugat-Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÖZVEGYEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról