Csendes Percek december 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2010. Dec. 16., Cs, 03:41:02 CET


           2010. december 16. csütörtök           

Lk 19,1-10.

1 Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. 2 Élt ott egy Zákeus
nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 3 Szerette volna látni, hogy ki
az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 4 Ezért
előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra
kellett elmennie. 5 Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá:
"Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom." 6
Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. 7 Akik ezt látták,
mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg." 8
Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom
felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a
négyszeresét adom vissza neki." 9 Jézus így felelt neki: "Ma lett
üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10 Mert az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

           EGY BIZTOS FELEMELKEDÉS
            

(Zákeus) Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén,
nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy
vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. (Lk 19,3-4)

Bár nem vagyok alacsony termetű, lelki látásom gyakran szegényes a
kicsinyhitűségem miatt. Ahogy Zákeus számára a fa biztosította, hogy
Krisztust tisztán lássa, úgy lettek emberek ilyen "fává" a
Jézus-keresésemben. Lelkészek, akik azokat a szavakat mondták, amiket
meg kellett hallanom. Szüleim, akik figyelmeztettek, amikor hajlottam a
nemtörődömségre. Lelkiismeretes kortársak, akik hűséges életükkel -
aminek én híjával voltam - bizonyságot tettek számomra. Mentorok, akik
"megjárták az utat", amiről beszéltek. Feleségem odaadása minta a
megkeményedett szív kezelésében. A gyermekeim szeretnek akkor is,
amikor nem vagyok szeretetre méltó. Még a nem-hívők irántam
megnyilvánuló szeretete is Isten mérhetetlen kegyelmére emlékeztetett.
Mindezek olyan "fák" az életemben, amelyek Krisztus tisztább látásához
segítenek.
Amikor kétségbe vonjuk Krisztus-követésünk hatékonyságát, akkor
emlékezhetünk arra, hogy mindannyian fák lehetünk valaki számára.
Milyen hatalmas kiváltság és felelősség ez, hogy segíthetünk másokat
Jézus meglátásában!

Imádság: Urunk, segíts hűségesen élnünk, hogy mások tiszta képet
kaphassanak rólad, és a te szeretetedről. Ámen.

Mindannyian segíthetünk másokat, hogy meglássák Jézust.
K. Jackson Peevy (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK EGY HŰSÉGES BARÁTÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról