Csendes Percek október 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 20., K, 03:41:01 CEST


            2009. október 20. kedd            

Zsolt 51,1-12.

1 A karmesternek: Dávid zsoltára,
2 abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid
Betsabéhoz.
3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy
irgalmaddal!
4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!
5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.
6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért
igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.
7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.
8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira
tanítasz engem.
9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb
leszek, mint a hó.
10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim,
amelyeket összetörtél.
11 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!
12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg
bennem!

             A FELÜDÜLÉS IDEJE
             

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti
bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. (ApCsel 3,19-20)

Tizenévesen minden ősszel segítettem édesapámnak lekaszálni a szénát,
ami izzasztó és piszkos munka volt. Felszedtük a bálákat, és egy
kocsira sorakoztattuk őket. Elkerülhetetlen volt, hogy a szénaszálak
rám hulljanak. A poros szénaszálak könnyen bejutottak a ruhámba, a
hajamba és sokszor a szemembe is. Irritálták a forró, izzadt bőrömet.
Óh, mennyire vágytam egy frissítő zuhanyra, ami lemossa a koszt és a
szénát a testemről!
A bűn ugyanígy szennyezi be a lelkünket - és megszakítja kapcsolatunkat
a szent Istennel (Ézs 59,2). A mai ige egy bűnbánó imádság. Dávid
király mondta el, amikor Náthán próféta szembesítette a bűnével:
házasságtörésével Betsabéval és Uriás megölésével. Dávid rádöbbent,
hogy bűnei választották el Istentől. Ahogy a zsoltárból kiderül, Dávid
megértette, hogy az őszinte megbánás helyreállítja a kapcsolatot
Istennel, és elérkezik a felüdülés ideje.
Gyakran bekoszolódik a lelki életünk. De ha megvizsgáljuk magunkat, és
Isten megbocsátását kérjük, át fogjuk élni a felüdülés idejét.

Imádság: Mosd le a bűneinket, drága Istenünk, és "vidámíts meg újra
szabadításoddal". Ámen. (Zsolt 51,14)

Amikor megbánjuk bűneinket, a megbocsátás árad ránk.
Terry Thomas Bowman (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A FÖLDMŰVELŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról