Csendes Percek október 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 6., K, 03:41:02 CEST


            2009. október 6. kedd             

Ézs 12,1-6.

1 Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár
haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál.
2 Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és
énekem az ÚR, megszabadított engem.
3 Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.
4 Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek
nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket,
hogy neve magasztos!
5 Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja
meg ezt az egész föld!
6 Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!

            HŰSÉGES BIZONYSÁGTEVŐ
            

Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek! (Neh 8,10)

Martha nevű testvérünk kórházba került egy nagyon súlyos töréssel. Nem
voltak fényesek a kilátásai. Minden valószínűség szerint soha többé nem
lesz képes járni.
A gyülekezeti fiatalokkal elmentünk meglátogatni. Beszélgetni kezdtünk,
de ahelyett, hogy csoportunk bátorítgatta vagy reménységről beszélt
volna neki, ő osztotta meg velünk hitét és bátorított bennünket. Miután
hazamentünk, elővettem azokat a verseket, melyek leginkább
megszólítottak. "Az Úr előtt való öröm erőt ad." Minden időben
hűségesnek kell maradnunk hozzá.
Martha azóta elhunyt, de Istenbe vetett bizalmának és hűséges
tanúságának emlékét nem törölte el az idő. Most már én sem azon
rágódom, milyen nagyok a problémáim, sokkal inkább arra gondolok, hogy
Isten milyen hatalmas.

Imádság: Hűséges Istenünk, nehézségeink között segíts meglátni, milyen
nagy a te hatalmad. Ahogy Jézustól tanultuk, úgy jövünk hozzád imában:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön
el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne
vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tiéd az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (Mt 6,9-13)

Még nehéz időkben is bizonyságot tehetünk Isten jóságáról.
Roberto Herrera (Holguin, Kuba)

IMÁDKOZZUNK A KÓRHÁZI BETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról