Csendes Percek október 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Okt. 5., H, 03:41:02 CEST


            2009. október 5. hétfő            

Róm 14,1-12.

1 A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit
bírálgassátok. 2 Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen
pedig zöldségfélét eszik. 3 Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik,
aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten
befogadta őt. 4 Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel?
Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az
Úrnak arra, hogy megtartsa.
5 Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig
egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga
meggyőződésében. 6 Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért
különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az
Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad
az Istennek. 7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
meg önmagának; 8 mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 9 Mert
Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon,
mind az élőkön uralkodjék. 10 Akkor te miért ítéled el testvéredet?
Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk
állni Isten ítélőszéke elé. 11 Mert meg van írva: "Élek én, így szól az
Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv
magasztalni fogja Istent." 12 Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról
számot adni az Istennek.

               BARABBÁS
               

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel
minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt,
életre keltett a Krisztussal együtt. (Ef 2,4-5)

Nem sokat tudunk meg a Bibliából Barabbásról, mindössze annyit, hogy
egy bűnöző volt, akit halálra ítéltek lázadásért és gyilkosságért.
Jézus pere után Pilátus szabadon engedte Barabbást, és Jézust
megfeszíttette. Milyen furcsa, hogy egy bűnözőt szabadon engednek, és a
tiszta, tökéletes, bűntelen Isten Fiának kell helyette meghalnia. A
húsvéti történetről szóló filmekben Barabbás visszataszítóan
viselkedik; nem olyan ember, akiért bárki meghalna, hogy megmentse.
Jézus viszont pontosan ezt tette.
Ha kísértést érzek arra, hogy másokat lenézzek, mert nem méltók Isten
kegyelmére, emlékeztetem magamat arra, hogy Jézus nemcsak Barabbásért
és értem halt meg, hanem mindenki másért is a világon. Isten mindenkit
egyformán szeret, és Jézus mindannyiunk bűnéért adta az életét, kivétel
nélkül. Istennél mindenki egyformán részesülhet a megváltás ajándékában
Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Imádság: Köszönjük Istenünk a megváltás ajándékát. Segíts, hogy a te
szereteteden keresztül tudjunk látni másokat. Ámen.

Nem számít, ki vagyok vagy mit tettem, Isten szeret engem!
Richard Wiseman (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MÉG NEM HALLOTTAK A MEGVÁLTÁSRÓL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról