Csendes Percek június 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Jún. 1., H, 03:41:01 CEST


            2009. június 1. hétfő             

Ézs 55,6-7.

6 Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg
közel van!
7 Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az
ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.

          IGAZSÁG, KEGYELEM ÉS SZABADSÁG
          

Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és
elhagyja, az irgalmat nyer. (Péld 28,13)

Amint a kegyelmi tanács előtt ültem, remélve, hogy szabadulok, ezt
kérdezték tőlem: "Azon kihágásokon kívül, amelyek miatt elfogták, mit
követett még el?" Rögtön azt gondoltam, ha bevallom addig eltitkolt
bűneimet, csökkentem a szabadulásom esélyét. Mégis az igazságot
választottam, és feltételesen szabadlábra helyeztek.
Ezen a tapasztalaton elgondolkozva, egy hasonló kérdést tettem föl
magamnak: "Hány bűnt követtem el azokon túl, amelyeket bevallottam?"
Meg tudom vallani azokat a bűneimet, amelyeknek nincs azonnali
következménye - a rejtett vétkeket?
Az írás biztosít bennünket, hogy bármekkorák is legyenek a bűneink, ha
azokat őszintén, tiszta szívből megvalljuk Istennek, kegyelmet nyerünk.
Valóban, ha számot adunk valamennyi bűnünkről, az lelki növekedéshez,
megújuláshoz és szabadsághoz vezet.

Imádság: Istenünk, segíts megértenünk a bűnvallás - és azután kegyelmed
elfogadásának - szükségét. Ámen.

A teljes bűnvallás teljes szabadságot hoz.
Charles P. Axe (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A JAVÍTÓ-NEVELŐ INTÉZMÉNYEK DOLGOZÓIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról