Csendes Percek június 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Jún. 2., K, 03:41:02 CEST


             2009. június 2. kedd             

Lk 6,27-36.

Jézus tanítása: 27 "Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom:
szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket; 28 áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért,
akik bántalmaznak titeket. 29 Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik
arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd
meg. 30 Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a
tiedet, ne követeld vissza. 31 És amint szeretnétek, hogy az emberek
veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." 32 "Ha azokat szeretitek,
akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. 33 És ha azokkal tesztek jót, akik veletek
jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. 34
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok,
mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy
visszakapják azt, ami jár nekik. 35 Ti azonban szeressétek
ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva
érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert
ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. 36 Legyetek irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas."

            SZERESD ELLENSÉGEIDET
            

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld
ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket,
és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. (Mt 5,43-44)

Ahogy írom ezt az áhítatot, az országomra gondolok, amely kilátástalan
háborúba keveredett. Ma küzdök a mindkét oldalon kioltott életek
veszteségével, búsulok a családok miatt, akik szeretteiket veszítették
el, katonák és civilek miatt, akik megsebesültek, és akiknek élete már
soha nem lesz a régi.
Keresztyénként gondot jelent, milyen választ adjak a háborúra. Jézus
azt mondta, imádkozzunk ellenségeinkért. Elképzelem a félelemben élő
családokat, akik megpróbálják mindennapi életüket folytatni. Hány ember
halt meg ennek és sok más háborúnak a következtében. Katonacsaládokat
látok, akik szeretteiktől való hosszú elszakíttatástól szenvednek. A
katonákra gondolok, akik napi kihívásaikon tűnődnek.
Mit tehet egy keresztyén? Egyedül, amit tehetek, imádkozhatok.
Könyöröghetek békéért és minden emberért, akinek életére hatással van a
háború. Hálásan emlékezhetek azokra, akik személyes áldozatot hoztak,
még olyanokért is, akik hozzám hasonlóan ellenzik a háborút.

Imádság: Istenünk, bizonyára elszomorít téged, amint látod, hogy emberi
családunk tagjai egymással harcolnak. Segíts megtalálnunk a békéhez
vezető utat. Ámen.

Csak Krisztus kínál tartós békét.
Anne Trudel (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A HÁBORÚ SÚLYTOTTA CSALÁDOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról