Csendes Percek február 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Feb. 21., Szo, 03:41:02 CET


           2009. február 21. szombat            

Mk 6,30-44.

30 Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt,
amit tettek és tanítottak. 31 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Jöjjetek
velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy
kissé." Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak,
hogy még enni sem volt idejük. 32 Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre
magukban. 33 De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak,
ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. 34 Amikor
Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert
olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok
mindenre tanítani. 35 De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá
a tanítványai, és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már
későre jár. 36 Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és
falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak." 37 Ő azonban így válaszolt
nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Mire ők ezt mondták neki: "Talán mi
menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk
nekik?" 38 Jézus azonban megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?
Menjetek, nézzétek meg!" Amikor megnézték, így szóltak: "Öt kenyerünk
van, meg két halunk." 39 Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le
mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. 40 Le is ültek százas és
ötvenes csoportokban. 41 Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két
halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd
átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is
elosztotta mindnyájuknak. 42 Miután mind ettek, és jól is laktak, 43
összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a
halakból maradt. 44 Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak,
csak férfiak.

            A MI AJÁNDÉKKOSARUNK
            

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan
teszitek is. (1Thessz 5,11)

Gyülekezetünkben hét kiscsoport működik, ahová az egymáshoz közellakók
járnak. Én is tagja vagyok az egyiknek. Mindegyik csoport rendszeresen
találkozik. Meghallgatjuk az elkövetkező hétre szóló evangéliumot,
beszélgetünk hitünkről és arról, hogyan kapcsolódik ez a
mindennapjainkhoz, továbbá megvitatjuk az aktív szolgálat lehetőségeit.
Minden év kezdetekor a hét csoport összegyűlik, hogy történeteket
osszunk meg egymással, és beszéljünk tapasztalatainkról, melyeket
kiscsoportos együttléteinken nyertünk, és hogy elkötelezzük magunkat a
következő évre. Idén üzenetként a kenyér és a hal szaporításának
csodája állt előttünk, s láttuk, Isten hogyan választ ki és áld meg
minket, hogy másokért magunkat odaszánva, építsük Krisztus testét
közvetlen környezetünkben. Arra a következtetésre jutottunk, ha egymást
bátorítjuk és hűségesek maradunk Isten szavához, egy aktív
szeretetközösség lehetünk, és táplálni tudjuk a körülöttünk élőket.

Imádság: Urunk Jézus, segíts, hogy együtt munkálkodva, építhessük a te
testedet, az egyházat, és változásokat hozhassunk közösségeinkbe. Ámen.

Jézus kiválaszt, megáld és elküld minket az emberek érdekében.
Brian Patrick Mitchell (Victoria, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK EGYHÁZUNK NÖVEKEDÉSÉÉRT A VÁROSUNKBAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról