Csendes Percek augusztus 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 3., H, 03:41:02 CEST


            2009. augusztus 3. hétfő            

1Móz 37,23-28; 39,1-23.

23 Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a
tarka ruhát. 24 Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt,
nem volt benne víz. 25 Ezután leültek enni. Föltekintve, látták, hogy
éppen egy izmáeli karaván közeledik Gileád felől. Tevéik gyógyfűvel,
balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak.
26 Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek: Mi haszna, ha megöljük
testvérünket, és elföldeljük a vérét? 27 Gyertek, adjuk el az
izmáelieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő! A
testvérei pedig hallgattak rá. 28 Közben azonban midjáni kereskedők
mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az
izmáelieknek húsz ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba.
1 Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáeliektől,
akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a
testőrök parancsnoka. 2 De az ÚR Józseffel volt, ezért szerencsés ember
lett, és egyiptomi urának a házában élt. 3 Látta az ura, hogy vele van
az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az ÚR, amihez hozzáfog. 4
Megnyerte József a jóindulatát, és a háziszolgája lett. Azután háza
felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. 5 Attól fogva, hogy
házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az ÚR az
egyiptomi ember házát Józsefért, és az ÚR áldása volt egész vagyonán,
ami a házban és a mezőn volt. 6 Ezért Józsefre bízta egész vagyonát, és
semmire sem volt gondja mellette, legfeljebb csak arra, hogy megegye az
ételt. - Józsefnek szép termete és szép arca volt. 7 Ezek után az
történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta:
Hálj velem! 8 Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének:
Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám
bízta egész vagyonát. 9 Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit
sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan
követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! 10 Bár
az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem hallgatott
rá, hogy mellé feküdjék, és vele legyen. 11 Egy napon az történt, hogy
bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem
volt a házban. 12 Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és
azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében,
futásnak eredt, és kiszaladt. 13 Amikor az asszony látta, hogy kezében
hagyta a ruháját, és kifutott, 14 összehívta háza népét, és ezt mondta
nekik: Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz
bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam.
15 Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdek, nálam hagyta a
ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. 16 Az asszony magánál tartotta
József ruháját, míg az ura haza nem jött. 17 Akkor így beszélte el neki
a dolgokat: Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy
csúffá tegyen engem. 18 De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam
hagyta a ruháját, és kifutott. 19 Amikor az ura meghallotta feleségének
a szavait, amelyeket neki mondott: Ilyen dolgokat tett velem a szolgád!
- akkor haragra gerjedt. 20 Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe
vetette, ahol a király foglyait tartották fogva; ott volt börtönben. 21
De az ÚR Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a
börtönparancsnok előtt. 22 A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat
a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik
ott dolgoztak. 23 A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel,
ami rá volt bízva, mert az ÚR Józseffel volt, és eredményessé tette az
ÚR, amihez hozzáfogott.

            GYARAPODÁS A GÖDÖRBEN
            

De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá. (1Móz 39,21)

Három éve mély "gödörben" találtam magam, mert hamisan megvádoltak, és
polgári perrel fenyegettek. Az élet egyik bizonyossága, hogy
előbb-utóbb ott találjuk magunkat a gödörben. Egy fiatal anyának a
gödör lehet egy halálos betegség. Egy középkorú férfinak a munkahely
elvesztése vagy a pénzügyi ellehetetlenülés. Egy törékeny tizenéves
lánynak egy megszakadt kapcsolat.
Józsefnél senki sem ismerte jobban a túlélést a gödörben. Saját
testvérei dobták egy kútba, azután eladták rabszolgának. Később hamisan
megvádolták, és börtönbe vetették. Ő nem csak túlélte a szörnyűségeket,
hanem növekedett is közben.
"Az Úr vele volt" gondolat többször ismétlődik a mai olvasmányban. Arra
utal az ige, hogy József azért tudott szembenézni a csapásokkal, mert
tudta, hogy nincs egyedül. Megértette, hogy az Úr vele van, és
megszabadítja. (ApCsel 7,9-10) Mennyire vigasztaló a keresztyéneknek
tudni, hogy bármilyen gödörben is találjuk magunkat - egy szerettünk
halála, betegségek, megromlott kapcsolatok vagy pénzügyi nehézségek
nyomán -, Isten velünk van, és képes minket kiemelni onnan.

Imádság: Atyánk, miközben az élet nehézségeivel küzdünk, engedd
éreznünk jelenlétedet és kifogyhatatlan kegyelmedet. Ámen.

Isten számára nincs túl mély gödör, sem túl nagy probléma.
Terry Thomas Bowman (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A MEGPRÓBÁLTATÁSOK KÖZÖTT LÉVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról