Csendes Percek augusztus 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2009. Aug. 2., V, 03:41:01 CEST


           2009. augusztus 2. vasárnap           

2Kor 8,1-5.

1 Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet
Macedónia gyülekezeteinek adott. 2 Mert a nyomorúság sok próbája között
bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség
gazdagsága lett. 3 Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön
felül is önként adakoztak, 4 és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a
szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. 5 És nem csak
azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és
aztán nekünk, az Isten akaratából.

            REMÉNYT ÉPÍTŐ KEZEK
             

A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a
vendégszeretetet. (Róm 12,13)

2005. június 13-án Chile északi részén a Richter-skála szerinti 7,9-es
erősségű hatalmas földrengés volt. Sok család elvesztette otthonát és
minden vagyonát.
Látva népünk szenvedését, mozgalmat indítottunk a megsegítésükre. 30
önkéntest toboroztunk különböző városokból, hogy segítsenek új házat
építeni azok számára, akik mindenüket elvesztették.
Azután egyheti, forróságban végzett, megfeszített munkában kimerülve
fölfedeztük, hogy nem csak új otthonokat segítettünk építeni, hanem
reményt, boldogságot, barátságot és szeretetet is. Bámulatos volt
látni, hogyan adott fáradságunk nyugalmat másoknak, hogyan fordította
munkánk világossággá a sötétséget.
Jézus a szükségben levők szolgálatára és megsegítésére hív. Miatta
szembeszállhatunk az előttünk levő szenvedéssel és fájdalommal, és
kérdezés nélkül mondhatjuk: "Itt vagyok, engem küldj!" (Ézs 6,8)

Imádság: Urunk, adj erőt és bátorságot, hogy engedelmeskedjünk
hívásodnak. Hadd hozzon életünk reményt a reménytelenségben élőknek.
Ámen.

Apró cselekedetek reményt adhatnak a reményvesztetteknek.
Fabiola Grandon (Santiago, Chile)

IMÁDKOZZUNK A FÖLDRENGÉSEK SZENVEDŐIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról