Csendes Percek november 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 4., K, 03:41:01 CET


            2008. november 4. kedd            

Fil 2,5-11.

5 mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva
mind a mai napig. 6 Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. 7 Így
kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket,
mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is
mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. 8 Mert tanúm az
Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus
szeretetével; 9 és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább
gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; 10 hogy
megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a
Krisztus napjára, 11 és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit
Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.

             MEGALÁZNI MAGUNKAT             (Krisztus Jézus) megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig. (Fil 2,7-8)


Útban a gyülekezetbe, a távolban egy teljesen új mentőautót vettünk
észre. Két csinosan öltözött ápoló szállt ki belőle, magukkal vittek
egy hordágyat. Amint közelebb értünk a helyszínhez, láttuk, amint éppen
egy szennyes, ápolatlan külsejű, magatehetetlen részeg embert fektetnek
a tiszta hordágyra. 
"Micsoda pazarlás!" - jegyeztem meg hirtelen. "Itt van egy mindennel
felszerelt mentőautó képzett ápolókkal, és mit tesznek - segítséget
nyújtanak egy ilyen szégyenletes fickónak." 
Amint a szavak elhagyták ajkamat, nyomban meghallottam a belső hangot:
És te ki vagy? Gondolod, hogy ettől a szegény lélektől különb vagy?
Éppen így jöttél te is a Mindenható elé, aki leszállott a mennyből,
hogy megmentsen bűnös utadról! 
Szégyenérzet és fájdalom töltött el, bocsánatot kértem
érzéketlenségemért és gőgösségemért. Amikor a gyülekezetbe értünk, nem
ért meglepetésként a Fil 2-re épülő igehirdetés. Ezen a napon minden
szó mélyen érintett, és új jelentést nyert.


Imádság: Irgalmas Istenünk, bocsásd meg, amikor büszkék és önteltek
vagyunk. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket úgy látni testvéreinket és
magunkat, ahogyan te tekintesz ránk. Ámen.


Isten előtt mindannyian egyformán értékesek vagyunk. 
Virtudes T. de Tosoni (Mendoza, Argentína) 


IMÁDKOZZUNK AZ ALKOHOLIZMUS RABJAIÉRT!


------------------------- 

"Az imádság a híd Isten nyitott kezétől a mi szükségeinkig" - ezért
most imaközösségre hívlak, hogy kapcsolódj be az imaláncba azokkal
együtt, akik november 5-én a világ 158 országában ezt teszik!

A http://www.visz.org honlapon megtalálhatod a nemzetközi CEF (és az
országon belüli VISZ) Gyermek-Evangélizációs Közösség imatémáinak e
célra közzétett változatát. Egyéni imádságaidban, másokkal konkrétan
ezért összegyűlve, másokkal tudatva e lehetőséget - kapcsolódj be az
imaközösségbe!

Ha szeretnél kapcsolódni a folyamatos közbenjáró imádkozáshoz VISZ vagy
szélesebb körben CEF imatémákban, kérjük, jelezd az imatemak at visz.org
címen! Szívesen tájékoztatunk a lehetőségekről és küldünk imatémákat
rendszeresen.

Együtt imádkozva veletek a gyermekek evangélizálásáért

Csikós Mihály,
a VISZ vezetőjeTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról