Csendes Percek november 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Nov. 5., Sze, 03:41:02 CET


            2008. november 5. szerda            

Mt 25,31-46.

Jézus mondja: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

               TÖRŐDÉS
                

Jézus mondta: "Beteg voltam, és meglátogattatok." (Mt 25,36)

Barátnőm, Julie, egy krónikus, titokzatos betegségben szenvedett, amely
állandó fehérje-kúrát és fájdalomcsillapító szereket jelentett számára.
Amikor a testsúlya már 50 kiló alá esett, beszélgetéseink már csak
állapota, betegségének tünetei, és az én javaslataim körül forogtak.
"Talán meg kellene próbálnod ezt - vagy azt - vagy emezt..."
Egy idő után már semmit nem tudtam mondani, már imádkozni sem tudtam.
Julie nem gyógyult meg, és nem is lett jobban. Kerültem, mert nem
találtam gyógyírt betegségére. Majd az egyik nap, amikor a Bibliában a
király szavait olvastam: "beteg voltam, és meglátogattatok", teljesen
más szemmel néztem, mit vár az Úr tőlem ebben a helyzetben. A király
nem azt mondta "beteg voltam, és meggyógyítottatok", vagy "beteg
voltam, és megadtátok a megfelelő tanácsokat állapotom
stabilizálására". Egyszerűen csak azt mondta: "meglátogattatok".
Milyen csodálatosan egyszerű! Ráeszméltem, hogy a barátnőmnek csak a
törődésemre van szüksége. Amikor felvesszük a gondját a betegeknek, -
időnkből áldozunk rájuk, nem pedig megoldásainkat kínáljuk -, Isten
szíve szerint cselekszünk. A betegeknek való szolgálat annak
tudatosítását jelenti, hogy nincsenek magukra hagyva. Rámutatunk arra,
Isten gondot visel róluk, és mi is törődünk velük.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy áldozzunk időnkből a rászorulókra, és
lássuk az ő valós igényeiket. Ámen.

Isten nem gyógyítást vár el tőlünk, hanem jelenlétet.
Leslie J. Wyatt (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ORVOSI DIAGNÓZISRA VÁRNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról