Csendes Percek június 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jún. 16., H, 03:41:01 CEST


            2008. június 16. hétfő            

Mk 5,21-43.

21 Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság
sereglett köré, de ő a tenger partján maradt. 22 Ide jött hozzá az
egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába
elé borult, 23 és esedezve kérte: "Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá
a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon." 24 Jézus ekkor
elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. 25
Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérfolyásos volt, 26 sok orvostól
sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta,
hanem még rosszabbul lett; 27 amikor meghallotta, amit Jézusról
beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, 28
mert így gondolkodott: "Ha megérintem akár csak a ruháját is,
meggyógyulok." 29 És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte
testében, hogy kigyógyul a bajából. 30 Jézus is azonnal észrevette,
hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: "Ki
érintette meg a ruhámat?" 31 Tanítványai így feleltek: "Látod, hogyan
tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed: ki érintett meg engem?"
32 Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt
tette. 33 Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és
remegve jött elő; leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot.
34 Ő pedig ezt mondta neki: "Leányom, a hited megtartott téged: menj el
békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges." 35 Még beszélt
Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták:
"Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?" 36 Jézus is
meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: "Ne
félj, csak higgy!" 37 És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen,
csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. 38 Amikor
megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a
hangosan sírókat és jajgatókat, 39 bement, és így szólt hozzájuk:
"Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt
meg, csak alszik." 40 Erre kinevették; de ő mindenkit kiküldve maga
mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol
a gyermek feküdt. 41 Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki:
"Talitha kúmi!" - ami azt jelenti: "Leányka, neked mondom, ébredj fel!"
42 A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert tizenkét éves volt
már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. 43
Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja;
aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.

               ÉRINTÉS
                

Jézus a sokaságban megfordulva így szólt: "Ki érintette meg a ruhámat?"
(Mk 5,30)

A mai evangéliumi történetben az érintésnek fontos szerepe van. Jairus
nem csupán lánya gyógyítására kérte Jézust. Kifejezetten ezt mondta:
"Kérlek, tedd rá a kezed!"
Amint Jézus Jairus házához közeledett, egy már tizenkét éve vérfolyásos
asszony érintette meg köpenyét. Az evangélium írója elmondja, hogy
Jézusból azonnal erő áradt, ahogy a nő érintését megérezte. Habár sokan
követték, és óriási tömeg lökdösődött körülötte, Jézus felismerte, hogy
ki érintette meg. "Lányom"-nak nevezte, és hitéért meggyógyította a
tisztátalan nőt.
Jézus itt példát ad a mai egyház számára, hogyan lehetünk befogadóak.
Vajon közeledünk-e a betegekhez és a társadalom kitaszítottjaihoz? Vagy
(talán ennél is fontosabb) megengedjük-e nekik, hogy közeledjenek
hozzánk és megérintsenek bennünket?

Imádság: Gyógyító Urunk, buzdíts minket a másokhoz való közeledésre.
Segíts felkarolni a kishitűeket és hitetleneket, és jelenlétedbe hívni
őket, hogy megtapasztalhassák gyógyító erőd. Ámen.

Isten a mi kezünk által érint és gyógyít.
Sharlene McGowan (Saskatchewan, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A TÁRSADALOM KITASZÍTOTTJAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról