Csendes Percek január 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Jan. 12., Szo, 03:41:03 CET


            2008. január 12. szombat            

Zsolt 119,41-48.

41 Teljesedjék be rajtam kegyelmed, URam, és megígért szabadításod,
42 hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom.
43 Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te
döntésedre várok.
44 Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké.
45 Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem.
46 Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.
47 Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket.
48 Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem
rendelkezéseiden.

             A MEGMARADÓ IGE
              

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. (Zsolt 119,105)

Az Újszövetség egy rongyossá olvasott példányát lapozgattam. Már több
mint egy évtizede vásároltam egy keresztyén konferencián, olyan
időszakomban, amikor nem voltam kibékülve sem magammal, sem a
keresztyén közösségemmel, még a hitemmel sem. Nagy szükségem volt akkor
a Szentírásra.
Azóta már nagyon sokszor használtam, betegek és haldoklók betegágyánál,
vagy éppen temetésen, ahol gyászolóknak volt szüksége vigasztalásra.
Mindig könnyen kezelhető kis könyvecske volt, egy biztos viszonyítási
alap, egyéni csendességeimben és a reménytelen kétségbeesések idején.
Valóban mécses és ösvényem világossága. Bár más Bibliákat is használok,
ez a kiadás mégis különleges helyet kapott hitéletemben, mivel
állandóan nálam van.
János azt írta keresztyén barátainak, "az Isten igéje lakik bennetek"
(1Jn 2,14). Isten igéje lakozik mindazokban, akik olvassák igéjét,
növekednek Krisztus megismerésében és megértik Isten akaratát. Isten
akaratának a megismerésére úgy jutunk el, ha imádságos szívvel olvassuk
és tanulmányozzuk a Bibliát, és ha életünkkel tükrözni tudjuk az igéből
megértett bölcsességet és világosságot.

Imádság: Köszönjük Istenünk Fiadat és az írott ige ajándékát, ami
elvezet bennünket hozzá. Ámen.

Hogyan világítja meg Isten igéjének fénye az utamat?
Jeff Johnston (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A BIBLIAKIADÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról