Csendes Percek április 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 23., Sze, 03:41:02 CEST


            2008. április 23. szerda            

Ef 6,1-4.10-18.

1 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a
helyes. 2 "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat,
amelyhez ígéret fűződik, 3 mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és
hosszú életű légy a földön." 4 Ti apák pedig ne ingereljétek
gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és
intéssel.
10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11
Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben. 12 Mert a mi harcunk nem test és vér ellen
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a
gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 13 Éppen
ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14 Álljatok meg
tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a
megigazulás páncélját, 15 felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma
hirdetésének a készségével. 16 Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát,
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17 Vegyétek fel
az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. 18
Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal
könyörögve az összes szentekért;

             AZ ÉN ÖRÖKSÉGEM
              

Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr
tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. (Ef 6,4)

A legtisztább kép, amire emlékszem Indiában töltött gyermekkoromból az,
hogy édesapám esténként leült, és olvasta elnyűtt Bibliáját. Pontosan
kilenc órakor az összes gyerek - négy fiú és egy leány - köteles volt
otthon lenni a családi áhítaton. Édesapám ezt katonás fegyelemmel
megkövetelte.
Édesanyám vezetésével egy-két éneket énekeltünk, elolvastuk az
elmélkedést a Csendes Percekből - az ajánlott bibliai szakasszal együtt
-, azután édesapám hosszan imádkozott. Kisebb testvéreim néha elaludtak
édesanyám ölében. Noha én idősebb voltam, nem tudtam megérteni, hogy
miért kell olyan gyakran és olyan hosszan imádkoznunk. Úgy gondoltam,
hogy csak az időt vesztegetjük ezzel.
Most, hogy felnőttem és saját családom van, jobban értékelem az ima
fontosságát. Szeretek imádkozni, és nem szégyellek megkérni valakit,
hogy imádkozzék értem. Imádság közben egynek érzem magam szívben és
lélekben Istennel és azokkal, akikért imádkozom. A szüleim már az Úrnál
vannak, de drága örökséget hagytak ránk az igeolvasásban, a napi
imádkozásban és éneklésben. Ezek az ajándékok - az elnyűtt Bibliával
együtt, melyet örököltem - sok örömet nyújtottak nekem.

Imádság: Urunk, köszönjük azokat, akik szeretettel mutatják nekünk
utadat. Tégy minket képessé, hogy áldás csatornái legyünk családunk és
közösségünk számára. Ámen.

Milyen emlékképet teremtek Istenről a szeretteimnek?
Paul M. Christi (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁDOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról