Csendes Percek szeptember 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 22., Szo, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 22. szombat           

Róm 8,31-39.

31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32 Aki
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33 Ki vádolná Isten
választottait? Isten, aki megigazít. 34 Ki ítélne kárhozatra? A
meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és
esedezik is értünk? 35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy
mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva:
"Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint
vágójuhokat." 37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki
szeret minket. 38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
hatalmak, 39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban.

            EGY GYERMEK HANGJÁN
             

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a
borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú
terelgeti őket. (Ézs 11,6)

Kék volt az ég, sütött a nap, a virágok épp akkor nyíltak. Ezen a
gyönyörű nyári napon bennem nem volt semmi fény. Három hónappal azelőtt
halt meg a férjem. 30 évesen a kettő- és ötéves fiaimmal magamra
maradtam. A nagyobbik, Terry csendesen játszott a szobájában, míg én az
asztalomon pakolásztam. Hirtelen kirohant a szobájából, "Menjünk a
parkba!" - kiabálta. Egy ideig tétováztam, de végül beleegyeztem.
Terry nagy, erőteljes mozdulatokkal a csúszdához rohant, csúszott
párat, majd visszajött, megfogta a kezem, és ezt mondta - "Anya ne
aggódj, egyszer majd újra boldogok leszünk."
Ahogy Terry a kezemet fogta, és bátorítóan beszélt, ráébredtem, hogy
igaza van. Sajnos, elfelejtettem Istent. Egy gyerek ébresztett rá, hogy
Isten a bajban nem hagy cserben, hanem megnyugvást és reményt kínál.

Imádság: Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy akkor is beszélsz hozzánk,
amikor elfeledkezünk rólad, és nem gondolunk arra, hogy te velünk vagy.
Ámen.

Milyen jelei vannak az életemben annak, hogy Isten szeret, és velem
van?
Louise Carter Kilpatrick (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A KISGYERMEKES ÖZVEGYEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról