Csendes Percek szeptember 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 23., V, 03:41:01 CEST


          2007. szeptember 23. vasárnap           

Zsolt 18,1-20.

1 A karmesternek: Dávidé, az ÚR szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az
éneknek a szavait az ÚRnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és
Saul kezéből kimentette őt az ÚR.
2 Ezt mondta: Szeretlek, URam, erősségem!
3 Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála
keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!
4 Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok
ellenségeimtől.
5 Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.
6 A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám.
7 Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam
Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe
jutott.
8 Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek,
megrendültek, mert haragra gyúlt.
9 Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne.
10 Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt.
11 Kerúbon ülve repült, szelek szárnyán suhant.
12 A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét
vizeket, a gomolygó fellegeket.
13 Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes
parázzsal.
14 Dörgött az ÚR az égben, mennydörgött a Felséges jégesővel és tüzes
parázzsal.
15 Kilőtte nyilait, és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki.
16 Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai
dorgálásodtól, URam, haragod szelének fúvásától.
17 Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.
18 Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek
nálam.
19 Rám törhetnek a veszedelem napján, de az ÚR az én támaszom.
20 Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

             VONAKODÁS NÉLKÜL
             

Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem
örökre megáll. (Zsolt 125,1)

Egy férfi bibliakörbe szoktam járni. Az egyik alapszabályunk, hogy
nyíltan beszélünk bármilyen témáról. Először nehéznek találtam, hogy a
legmélyebb titkaimról, félelmeimről a többiek előtt beszéljek, de egy
idő után nyitottabb és őszintébb lettem. De belül még mindig tudom,
hogy bármelyikünk elárulhatja a többiek titkát egy gyenge pillanatában.
Egész más, amikor Istenre bízom magam. Őbenne teljesen megbízhatok, ő
nem él vissza a bizalmammal. Ez a bizalom soha nem árulhat el. Isten
tudja legbelsőbb titkainkat, félelmeinket és vétkeinket. Gyakran
előfordul, hogy ezeket nem ismerjük be Isten előtt, mert szégyenkezünk,
vagy nem tudunk megbocsátani magunknak. Isten még így is szeret minket,
megbocsát nekünk, ezért mi is szerethetjük magunkat, és megbocsáthatunk
magunknak. Ezzel a bizonyossággal rábízhatjuk Istenre összes titkunkat
és szükségletünket vonakodás nélkül.

Imádság: Urunk, segíts rád bízni mindent. Emlékeztess tökéletes
szeretetedre és megbocsátásodra. Ámen.

Isten tudja legbensőbb titkainkat, és szeretettel néz ránk.
Cole Warner (Wisconsin, USA)

IMÁDKOZZUNK A FÉRFI BIBLIAKÖRÖKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról