Csendes Percek október 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 17., Sze, 03:41:02 CEST


            2007. október 17. szerda            

Zsolt 71,1-3.17-24.

1 Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha!
2 Ments meg, szabadíts meg irgalmasan! Fordítsd felém füledet, és
segíts meg!
3 Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre
rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram.
17 Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat.
18 Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem
hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek.
19 Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél
véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem?
20 Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz,
még a föld mélyéből is újra fölhozol engem.
21 Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz.
22 Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem! Lantot pengetve
éneklek neked, Izráel Szentje!
23 Ujjong az ajkam, ha tenéked zenghet, lelkem is, amelyet
megváltottál.
24 Nyelvem is mindennap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat
érte azokat, akik vesztemre törtek.

             TÁMASZT KERESVE
              

Ki ez a lány, aki a pusztából jön szerelmesére támaszkodva? (Énekek
8,5)

Jó pár évvel ezelőtt megkértem a kezét egy hölgynek, aki kikosarazott.
Ezek után depresszióba estem, nem tudtam aludni, és teljes lelki
közönybe süllyedtem. Tudtam, hogy valamit tennem kell mindezek ellen.
Hogyan tudnék kivergődni ebből a pusztaságból? Arra a következtetésre
jutottam, hogy igazi öröm csakis az Isten ismeretéből fakadhat. Minél
jobban megismerem Isten természetét, annál nagyobb lehet a békességem.
Így tehát fogtam egy jegyzetfüzetet és minden bekezdést egy isteni
jellemvonásnak szenteltem, úgymint szentség, szeretet, végtelen
hatalom, mindentudás, bűnbocsánat és türelem. Ezek után végigolvastam a
Bibliát, és minden alkalommal, amikor ezen jellemvonásokkal kapcsolatos
igevershez értem, átírtam a füzetembe kiegészítve egy-két gondolattal
saját élettapasztalatomból.
Miután kiolvastam az egész Bibliát, szívből jövő, őszinte gondolataimat
egy könyv formájába öntöttem. Ez a fajta bibliatanulmányozás
megváltoztatta életemet. Biztosabb lelki alapokat nyertem, és hitemet
többé nem a körülményeim és az érzéseim határozták meg, hanem az élő
Isten. Amikor pusztaságba kerülünk vagy kudarcaink vannak, Istenre
támaszkodva mindig megtalálhatjuk a pusztából kivezető utat.

Imádság: Köszönöm Istenem, hogy a mélységekben is ott vagy és hordozol.
Ámen.

Jobban ismerjük Isten békességét, ha értjük az ő természetét.
Robert La Forge (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK HÁZASODNI VÁGYNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról