Csendes Percek október 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 14., V, 03:41:01 CEST


           2007. október 14. vasárnap           

Mt 13,10-17.

10 A tanítványok odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Miért
beszélsz nekik példázatokban?" 11 Ő így válaszolt: "Mert nektek
megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak
nem adatott meg. 12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik,
akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. 13 Azért beszélek
nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak,
és nem értenek." 14 "Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván
halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! 15 Mert
megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket
behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel
ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket." 16 "A ti
szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. 17
Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit
láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották."

             TISZTÁBBAN LÁTNI
             

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre;
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem
is megismert az Isten. (1Kor 13,12)

Kisiskolás koromban az órákon állandóan kancsalítottam, míg végül
szemorvoshoz vittek. Kaptam egy szemüveget, s így javulni kezdett a
látásom. Tizen- és huszonévesként az orvosom mindig a szemem
változásához igazodva finomított a szemüvegemen, hogy továbbra is
élesen lássak. Negyvenes éveim közepén kénytelen voltam szemüvegemet
bifokális lencsével kiegészíteni.
Ahogy teltek az évek, lelki látásom is hasonló változásokon ment
keresztül. Gyermekkoromban, Istent és Jézust bibliai történeteken
keresztül és a karácsony ünnepkörében ismertették meg velem.
Kétségekkel és reményekkel teli tinédzser-éveimen ifjúsági csoportok és
táborok segítettek át. Felnőttként pedig a bibliatanulmányozás és az
elmélkedés segít abban, hogy tisztábban lássam a világot és az Isten
országában való szolgálatomat.

Imádság: Teremtő Istenünk, nyisd meg szemünket és szívünket, hogy
észrevegyük a világ szépségeit és a tőled kapott feladatunkat. Ámen.

Hogyan változott Istenről alkotott képem az idő múlásával?
Barry Peebles (Arizona, USA)

IMÁDKOZZUNK A LÁTÁSSÉRÜLTEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról