Csendes Percek november 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 6., K, 03:41:02 CET


            2007. november 6. kedd            

Ef 1,15-23.

15 Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a
bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, 16 szüntelenül
hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; 17 és
kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg
nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek
őt; 18 és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen
reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége
a szentek között, 19 és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk,
hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével 20 munkálkodik a
Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a
mennyekben, 21 feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden
erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak,
nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. 22 "Az ő lábai alá
vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, 23
amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent
mindenekben.

           A MEGHALLGATÁS ADOMÁNYA
            

Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és
megpirongatják. (Péld 18,13)

Az emberek különböző módon gondolkodnak és válaszolnak arra, amit
hallanak. Ha a férjemnek egy feszült napomról beszélek, válaszában már
meg is akarja oldani a problémámat; pedig csak azt akartam, hogy valaki
meghallgassa, mit érzek.
Jób könyvében találjuk, hogy barátai meglátogatták őt a bajában. Akkor
segítettek a legtöbbet, amikor hét napig csöndben ültek. Amikor
elkezdtek beszélni, nem tudtak segíteni.
Ha valaki hozzánk fordul a problémájával, néha túl gyorsan válaszolunk.
A szívünkkel való hallgatás elsősorban figyelmet követel, anélkül, hogy
közbevágnánk, vagy máris választ formálnánk magunkban. Amikor családunk
vagy barátaink olyasfélét mondanak vagy tesznek, ami fájdalomra vagy
küzdelemre utal, akkor járunk el helyesen, ha megadjuk nekik a
szabadságot, hogy minél jobban megnyíljanak előttünk. Talán csak
megbízható hallgatóságra van szükségük, hogy kibeszéljék a gondjukat. A
támogatás nem abból származik, amit mondunk, hanem szerető, csöndes,
figyelmes hallgatásunkból.

Imádság: Atyánk, bölcsességet kérünk mások meghallgatásához. Add, hogy
a másik úgy érezze, ajtót nyitottunk neki, így elmondhatja, mire van
szüksége. Együttérzésedet kérjük, hogy meglássuk, mi nyomja a szívüket.
Ámen.

Mennyire vagyok képes másokat meghallgatni?
V. Louise Cunningham (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK MA ARRA VAN SZÜKSÉGÜK, HOGY MEGHALLGASSA
ŐKET VALAKI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról