Csendes Percek január 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 31., Sze, 03:41:02 CET


            2007. január 31. szerda            

Mt 20,1-16.

Jézus mondja: 1 "Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel
kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. 2 Miután megegyezett a
munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. 3 Amikor
kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon
tétlenül, 4 és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami
jogos, megadom nektek. 5 Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra
körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. 6 Amikor pedig
késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott
álldogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap
tétlenül? 7 Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott meg
bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe! 8 Miután
pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd
elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.
9 Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak
egy-egy dénárt. 10 Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy
többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. 11 Amikor átvették,
zúgolódni kezdtek a gazda ellen, 12 és ezt mondták: Ezek az utolsók egy
órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap
terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. 13 Ő pedig így felelt
egyiküknek: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban
egyeztél-e meg velem? 14 Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az
utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. 15 Hát nem szabad-e nekem
azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz,
mert én jó vagyok? 16 Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből
utolsók."

              HŰ MUNKÁSOK
               

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi
gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
(Zsolt 1,3)

Az '50-es években történt, betakarítás idején, az Arkansas deltában.
Körülöttünk fehér gyapotmező, ameddig a szem ellátott, a munkánk
napkeltétől napnyugtáig tartott. A mezei munkások különböztek korban,
ügyességben, erőben és elszántságban; a bér pedig arányos volt a
teljesítménnyel. A nap végén, amikor lemérték a gyapotot, mindenki a
leszedett mennyiség után kapta a fizetségét. A legtöbb munkás nagyjából
százkilónyit szedett, néhányan százötvenet, páran a legerősebbek közül
kétszázötvenet. Az idősek, a nagyon fiatalok, a fizikailag
korlátozottak hátrányban voltak.
Ezzel szemben, Jézus kiegyenlítette a különbségeket, azonos lehetőséget
biztosítva mindenkinek, hogy Istenhez jusson. Ahogy Jézus mondta:
"Akinél pedig jó földbe hullott (a mag), az hallja és érti az igét, és
terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik
harmincannyit." (Mt 13,23.) Különböző mértékben teremjük Isten
ajándékait. Most a hatékonyságomat az általam esetleg megérintett
lelkek határozzák meg. Ha engedelmes maradok igéjéhez, és eltökélt
vagyok Isten akarata és céljai iránt, napjaim fogytán ő majd egészen
elfogad engem.

Imádság: Urunk, segíts hű munkásokká lennünk, akik engedelmeskednek a
szavadnak. Ámen.

Isten az engedelmességet értékeli, nem az eredményeket.
Tom Henson (Arkansas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ALKALMI MUNKÁSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról