Csendes Percek január 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 21., V, 03:41:02 CET


           2007. január 21. vasárnap            

Mk 7,1-23.

1 Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik
Jeruzsálemből jöttek, 2 és észrevették, hogy némelyik tanítványa
tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. 3 A farizeusok és
általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a
kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz,
4 és amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem
mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és
őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek
megmosása. 5 Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók:
"Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és
miért étkeznek tisztátalan kézzel?" 6 Ő pedig ezt válaszolta nekik:
"Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva:
Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. 7 Hiába
tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek
parancsolatai. 8 Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek
hagyományához ragaszkodtok." 9 Ezt is mondta nekik: "Szépen
félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe
állíthassátok a magatok hagyományait. 10 Mert Mózes ezt mondta:
Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal
bűnhődjék. 11 Ti pedig azt mondjátok: Ha ezt mondja valaki apjának vagy
anyjának: korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek,
12 akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy
anyjáért; 13 és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét
hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok; de sok más ehhez hasonlót is
tesztek." 14 Ismét odahívta a sokaságot és így szólt hozzájuk:
"Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: 15 Nincs semmi, ami
kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az
emberből, az teszi tisztátalanná." 16 ("Ha valakinek van füle a
hallásra, hallja!") 17 Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a
házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. 18 Ő pedig így szólt
hozzájuk: "Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami
kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, 19 mert nem a
szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül?" Jézus ezzel
tisztának nyilvánított minden ételt, 20 de hozzátette: "Ami az emberből
előjön, az teszi tisztátalanná. 21 Mert belülről, az ember szívéből
jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, 22
házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás,
kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. 23 Ezek a
gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az
embert."

             A SZÍV TISZTASÁGA
             

Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember
szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. (Mk 7,20-21)

A mai ember nagy gondot fordít egészségére, ápoltságára. A tisztaság, a
higiénia életünk fontos része. Szeretnénk baktériummentes, steril
otthont biztosítani a családunknak; szeretnénk ápoltnak látszani. Ha
megnézünk egy pár tévéreklámot, láthatjuk, hányféle módon küzdhetünk
környezetünk tisztaságáért.
A tisztálkodási szerek rengeteget fejlődtek az évek során, de az az
érzésem, hogy az ember nem változott. A názáreti Jézus kétezer évvel
ezelőtt megbotránkoztatta a vele vitázókat, amikor valami másfajta
tisztaságról beszélt.
Úgy sejtem, ha Jézus ma itt élne közöttünk, ugyanezeket a szavakat
használná. Odafigyelünk-e a legfontosabbra, a szív tisztaságára? Milyen
gondolatok, indulatok vannak elrejtve a szívünk mélyén? Van-e bennünk
eltemetett, de fel nem oldott harag, irigység, sértettség, ami árt
jellemünknek, ami fertőzi környezetünket?
Jó lenne, ha volna időnk reggelenként a lelkünket is ápolni! Olvassunk
el egy zsoltárt vagy pár mondatot a Biblia más részeiből, és engedjük,
hogy hasson tisztító ereje!

Imádság: "Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket
újítsd meg bennem!" (Zsolt 51,12) Ámen.

Isten tisztító szava legyen életünk legfontosabb része!
Pásztor Zsófia (Pomáz, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK REJTETT INDULATAINK FELTÁRÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról