Csendes Percek január 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 20., Szo, 03:41:02 CET


            2007. január 20. szombat            

Jn 16,25-33.

Jézus szavai: 25 "Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az
óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan
beszélek nektek az Atyáról. 26 Azon a napon az én nevemben kértek, és
nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, 27 hanem maga
az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én
az Istentől jöttem. 28 Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de
most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." 29 Ekkor így szóltak
hozzá tanítványai: "Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot
mondasz. 30 Most már tudjuk, hogy mindent tudsz és nincs szükséged
arra, hogy valaki megkérdezzen téged: ezért hisszük, hogy az Istentől
jöttél." 31 Jézus így válaszolt: "Most hiszitek? 32 De eljön az az óra,
sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és
engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem
van. 33 Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem.
A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."

             A NEHÉZSÉG IDEJÉN
             

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A
világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn
16,33)

Apám nemrég elvesztette az állását. Mivel besegített a tandíjamba, ez
nyilván megrendítette az én kis világomat is. Hogy fejezem be így az
iskolát? Hol fogok így dolgozni? Gondolataim rögtön elkezdtek magam
körül keringeni, hogyan segítsek magamon. Óráim felét elhagytam, és
elkezdtem munkát keresni. Végül stresszesen és frusztráltan Istenhez
fordultam segítségért: Mit tegyek?
Ekkor emlékeztem arra, amit valamikor egy bibliaórán hallottam, hogy a
nehéz időkben dicsőíthetjük az Urat. Megdöbbentem ettől a gondolattól.
Hogyan is dicsőíthetném az Urat ilyen helyzetben? Válaszra várva,
elkezdtem forgatni a Bibliát, és a fenti verset találtam, ami
megnyugvással töltött el: "Ezeket azért mondom nektek, hogy
békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de
bízzatok: én legyőztem a világot." Rájöttem, hogy nem csak
nehézségekkel kell szembenéznem, hanem az Isten jelenlétében
részesülhetek, ami mindennél jobb.

Imádság: Urunk, segíts, hogy megtapasztaljuk a te jelenlétedet és
hatalmadat nehézségeink közepette is. Ámen.

Keresni fogom a lehetőséget, hogy Istent dicsőíthessem.
Amy Brazier (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A FŐISKOLÁSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról