Csendes Percek augusztus 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Aug. 29., Sze, 03:41:02 CEST


           2007. augusztus 29. szerda           

Jer 33,6-11.

6 Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és
megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke. 7 Jóra fordítom Júda és
Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. 8
Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem;
megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor
elpártoltak tőlem. 9 Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és
tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják,
hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha
látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. 10 Ezt mondja az ÚR
erről a helyről, amelyet ember és állat nélkül maradt pusztának
mondtok, Júda városairól és Jeruzsálem utcáiról, amelyek lakatlan
pusztasággá váltak, ember és állat nélkül: 11 Felhangzik még a vidám
örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azoké, akik
így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek URának, mert jó az ÚR, mert
örökké tart szeretete! Hálaadó énekkel jönnek az ÚR házába, mert jóra
fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt - ezt
mondja az ÚR.

            AZ ÁRADÁS AKADÁLYAI
             

Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek, de nem úgy
adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne
is csüggedjen. (Jn 14,27)

A szülőföldemen, Indonéziában a gyönyörű rizsföldek mellett autózva, a
külföldieket gyakran elkápráztatja a több százéves öntözőrendszer.
Minden egyes földtábla körbe van kerítve egy gáttal, ami bent tartja a
vizet a tábla területén, engedve, hogy a gáton levő lyukon keresztül
lefolyjon a dombon egy alacsonyabban fekvő teraszra. Amikor egy nyílás
elzáródik a szenny és mocsok miatt, a lentebb lévő táblák nem jutnak
vízhez, ezért pár nap múlva a talaj megszikkad, és a növények lassan
elpusztulnak. A földművesnek akkor ki kell tisztítania az elzáródott
öntözőnyílást, lehetővé téve, hogy a víz folytathassa útját.
Ez az eset emlékeztet Isten kegyelmes útjainak munkájára az életünkben.
Isten szeretné ránk árasztani áldásait, de a világ "áldásai" - anyagi
javak, szexuális örömök, hatalom és siker - a lelki szennyek elzárják
az áldások folyamát. De ezek mellett üres és elégedetlen marad az
életünk. Szükségünk van tehát az Istennel való közösségre és a
bűneinktől való megtisztulásra, hogy megtapasztalhassuk az igazi
teljességet. Jeremiás próféta ezt tanította Júdának és Izráelnek (Jer
33,6-11), és Jézus Krisztus azt mondta, hogy őbenne békét és igazi
életet találhatunk, amit a világ nem képes megadni (Jn 14,27).

Imádság: Szerető Istenünk, moss meg minket Jézus vérével és áraszd
áldásaid az életünkre. Ámen

Csak az Istennel való közösség ad örök békét és teljességet.
Rudy Budiman (Észak-Hollandia, Hollandia)

IMÁDKOZZUNK AZ INDONÉZ FARMEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról