Csendes Percek augusztus 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Aug. 26., V, 03:41:02 CEST


           2007. augusztus 26. vasárnap           

2Móz 35,20-36,1.

20 Ekkor eltávozott Mózes elől Izráel egész közössége. 21 Azután eljött
mindenki, akit a szíve indított, akit a lelke hajtott, és elhozta az
ÚRnak szánt felajánlását a kijelentés sátrának elkészítéséhez, az ott
végzendő szolgálathoz és a szent ruhákhoz. 22 Eljöttek a férfiak az
asszonyokkal együtt, mindenki, akit a szíve arra indított, és hoztak
boglárokat, függőket, gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany
ékszert. Mindenki ajánlott föl aranyból való ajándékot az ÚRnak. 23
Minden férfi aszerint, hogy mije volt, hozott kék és piros bíbort,
karmazsin fonalat, lenfonalat és kecskeszőrt, továbbá vörösre festett
kosbőröket és delfinbőröket. 24 Aki ezüstből vagy rézből tudott
felajánlást tenni, elhozta felajánlását az ÚRnak; akinek akácfája volt,
azt hozta el a különböző istentiszteleti eszközökhöz. 25 Mindazok az
asszonyok, akik értettek hozzá, saját kezükkel fonták meg, és megfonva
hozták el a kék és piros bíbort, a karmazsin fonalat és lenfonalat. 26
Mindazok az asszonyok pedig, akiket a szívük arra indított, és értettek
hozzá, megfonták a kecskeszőrt. 27 A vezető emberek pedig ónixköveket
és foglalatba való köveket hoztak az éfódhoz és hósenhez. 28 Hoztak
balzsamot és lámpaolajat, fölkenéshez való olajat és jó illatú
füstölőszereket. 29 Izráel fiai közül mindazok a férfiak és asszonyok,
akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre,
amelyeknek elkészítését elrendelte az ÚR Mózes által, elhozták önkéntes
ajándékukat az ÚRnak.
30 Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az ÚR név szerint
elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. 31
Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel
mindenféle munkára, 32 hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a
réz feldolgozására, 33 a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és
mindenféle tervezőmunka elvégzésére. 34 Azzal a képességgel is
felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák
fiával együtt. 35 Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el
tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát kék
és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek
minden munkát és terveket készítsenek.
1 Ekkor Becalél és Oholíáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt,
akiknek bölcsességet és értelmet adott az ÚR, hogy el tudják készíteni
a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, elkészíttette azokkal
egészen úgy, ahogyan megparancsolta az ÚR.

              ISTEN MUNKÁSAI
              

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,
mint az embereknek. (Kol 3,23)

Gyülekezetünk nemrégiben ünnepelte száz éves jubileumát. Ötven évvel
korábban, a szentély felújítása során a tető hosszú tartógerendáit
újakkal kellett megerősíteni. A gyülekezet egyik ácsa bonyolult
munkával új gerendákat készített, melyek tökéletesen illeszkedtek az
eredeti szerkezetbe. A mai istentisztelet közben felnéztem a
gerendákra, csodálva a szakértelmet, ami ehhez a munkához szükséges
volt. A mesteremberre gondoltam, aki ilyen csodálatosan járult hozzá
építkezésünkhöz.
Többségünknek nem adatott ehhez hasonló kézügyesség, de vannak más
tálentumaink, melyeket Isten használhat. Vannak, akik betegeket
látogatnak. Mások felajánlják szolgálataikat rászoruló időseknek,
bevásárolnak nekik, elkísérik őket az orvoshoz vagy a gyülekezetbe.
Minden gyülekezetnek szüksége van szolgáló tagokra. Van, aki jól ért a
fiatalok nyelvén. A tanárok, kórustagok, nevelők, ápolók jelentős
szerepet játszanak a gyülekezetek életében. Akik pedig ételt készítenek
az elhunytak hozzátartozóinak, Isten gondoskodását fejezik ki.
Mindenki részt vehet Isten munkájában, ha imádságos szívvel hallgat
Istenre, majd képességei szerint engedelmeskedik. Isten szemében minden
ajándékunk és szolgálatunk értékes.

Imádság: Istenünk, vezess, hogy képességeink szerint szolgálhassunk,
hozzájárulva országod építéséhez. Ámen.

Minden szolgálat Istennek adott ajándék.
Roy Shaver (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYÜLEKEZETÜNKBEN SZOLGÁLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról