Csendes Percek január 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 23., H, 03:41:01 CET


            2006. január 23. hétfő            

Jn 1,1-14.

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
2 Ő kezdetben az Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi
sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek
világossága. 5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem
fogadta be. 6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve
János. 7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és
hogy mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, de a
világosságról kellett bizonyságot tennie. 9 Az Ige volt az igazi
világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 10 A
világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. 12 Akik pedig
befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem vérből, sem a test,
sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 14 Az Ige testté
lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

           ERŐFORRÁSRA ÖSSZPONTOSÍTS!
           

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága." (Jn 8,12)

1999-ben feleségemmel együtt meghívtak Dél-Szudánba, hogy technikai
segítséget nyújtsunk két egymással évek óta háborúzó törzs között zajló
békekonferencián. A konferenciaterem egy hatalmas vályogszerkezet volt,
ezért be kellett hangosítani. Miután több száz mérföldre voltunk az
elektromos hálózattól, a hangosító rendszert napenergiával működtettük.
Tudva, hogy a találkozó hosszú órákon át fog tartani, és hogy a létező
legtöbb energiára van szükség, folyamatosan újra kellett állítanom a
napelemeket, a nap felé irányítva őket, hogy annyi energiát tároljanak,
amennyi csak lehetséges.
Ennek a szolgálatnak a végzése élénken emlékeztetett arra, hogy ha meg
akarjuk tapasztalni Isten szeretetének átalakító erejét, akkor időről
időre fogékonnyá kell tennünk magunkat.
Bizonyos értelemben azok a törzsi vezetők is ezt tették. Olyan
intenzitással fordították figyelmüket egymás felé, hogy Isten
segítségével és őszinte nyitottsággal soha azelőtt nem tapasztalt
mértékű békességre jutottak.

Imádság: Drága Mennyei Atyánk, ösztönözz minket arra, hogy mindig rád,
a te felszabadító és életet erősítő utadra összpontosítsunk, és
megtegyünk mindent annak érdekében, hogy békesség legyen körülöttünk.
Ámen.

Minél inkább megnyitjuk magunkat Isten fénye előtt, annál több fényünk
lesz, melyet megoszthatunk a világgal.
Phil Rieman (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK A BÉKÉÉRT SZUDÁN SZÁMÁRA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról