Csendes Percek november 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 22., K, 03:41:01 CET


            2005. november 22. kedd            

1Pt 5,6-11.

6 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején. 7 Minden gondotokat őreá
vessétek, mert neki gondja van rátok. 8 Legyetek józanok, vigyázzatok,
mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,
kit nyeljen el: 9 álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy
ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. 10 A
minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő
örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket
felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 11 Övé a
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

            A LÉLEK KARBANTARTÁSA             

Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. (Zsolt 18,33)

A számítógépes hibák gyakran okoznak nekem bosszúságot. Sokszor nem
tudom megoldani a problémát, és számítógépes szakembert kell hívnom. A
szakember hamar megtalálja a hibát, és a gép újra működik.
Ezek a problémák emlékeztetnek arra, hogy vigyáznom kell, hogy a lelki
életem is rendben legyen, hogy a hitem Jézusban növekedjen. A lélek
megfelelő karbantartásához hozzátartozik az istentisztelet, imádság,
igeolvasás, más hívőkkel való közösség és szolgálat. Pál apostol
elmondja, hogyan kell óvakodnunk attól, ami tönkreteheti a Krisztussal
való közösségünket: "Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat
igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,
felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a
készségével." (Ef 6,14-15)
Ahhoz, hogy lelkileg egészségesen fejlődjünk, ébernek kell lennünk, és
erősen és őszintén vágynunk kell arra, hogy naponta növekedjünk
Krisztusban. Az én lelki "szakemberem" a Szentlélek, a Pártfogó, akiről
Jézus megígérte, hogy mindig velem lesz. (Jn 14,16)

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy a Krisztus útján járhatunk, és
Szentlelkedet küldöd, hogy segítsen az élet minden területén. Ámen.

Mit tehetek ma a lelki egészségem megőrzéséért?
Elvie Klein (Queensland, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A SZÁMÍTÓGÉPES SZAKEMBEREKÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Varga Gyuláné: FÜRÖDNI A JÓBAN (Egy rákos beteg vallomásai)
"Varga Gyuláné, Anna hite Jézus Krisztusban, szeretett Megváltójában, a
láthatatlan valóság látására teszi őt képessé. Túllát testi állapotának
korlátain, sőt emberileg kilátástalan helyzetét is Isten örökkévaló
világának fényében látja. Megérti, tudja, egész lényével átéli, hogy
földi életünk minden szenvedése és öröme elmúlik, mintha soha nem lett
volna; és minden szenvedésnek és örömnek az örök élet perspektívájában
van csak értelme." (Részlet dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus
előszavából) Egy súlyos betegségben szenvedő, rákbeteg asszony megrázó
vallomásai, aki a megpróbáltatások között is meglelte örömét Istenben
és a neki való szolgálatban.
Ára 330,- Ft.

Ébredés Alapítvány
2119 Pécel, Pf. 17
Tel.: (28) 452-334/113 mell.
bsz at bibliaszov.hu
http://www.bibliaszov.huTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról