Csendes Percek július 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 7., Cs, 03:41:00 CEST


           2005. július 7. csütörtök            

Mt 5,38-48.

38 Jézus szavai: "Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat
fogért. 39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a
gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik
arcodat is. 40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az
alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. 41 Ha pedig valaki egy
mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. 42 Aki kér tőled,
annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el." 43
"Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld
ellenségedet. 44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek
ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45
hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra
és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 46 Mert ha azokat
szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt
teszik-e a vámszedők is? 47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek,
mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok
tökéletes." 

           MEGBOCSÁTANI - VAGY SEM?
           

Bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk
vétkezőnek. (Lk 11,4)

Számomra a forgalmas városi autózás állandó kihívást jelent: vajon
hogyan tudok megfelelni Isten elvárásának, mely szerint meg kell
bocsátanom másoknak. Amikor a másik autós figyelmen kívül hagyja az
elsőbbségadási jelzést, és majdnem belém rohan, bizony nem mindig fogom
magam vissza, és engedem őt magam elé. Ha mégis így teszek, csendes
megelégedettséget tapasztalok. Amikor viszont elkap a hév, tudom, hogy
elbuktam a vizsgán: "Bocsássatok meg az ellenetek vétőknek!" 
Arra gondoltam, bárcsak ne így fogalmazta volna meg Jézus a Miatyánknak
ezt a részét. Az imádság szavaihoz hozzátettem még egy kérést: "Kérlek,
segíts, hogy ma jobban tudjak megbocsátani, mint tegnap!" Észrevettem,
hogy amióta így imádkozom, autóvezetés közben is rendszeresen eszembe
jut, mennyire szükségem van a megbocsátóbb lelkületre. Ezek a
tapasztalatok is azt igazolják, hogy Isten meghallgatja imádságaimat,
ha készen állok azon az úton járni, melyen ő a mindennapi eseményeken
keresztül vezetni akar.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy a hétköznapi történések által
is emlékeztetsz arra, hogy mindig velünk vagy. Ámen.

Megbocsátóbb vagyok-e, mint korábban voltam?
James Ross (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A TÜRELMETLEN AUTÓSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról