Csendes Percek július 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 1., P, 03:41:01 CEST


            2005. július 1. péntek            

Zsid 12,1-3.

1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz
körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket
megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő
pályát. 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki
az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a
keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 3 Gondoljatok rá, aki
ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy
lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.

            A BIZONYSÁGTÉTEL EREJE            

Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak
ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy
elnyerjétek. (1Kor 9,24)

Valahányszor hazamegyek édesanyámhoz a tanyára, szememmel a földeket
pásztázom, apámat keresem, amint a traktorral dolgozik. De hiába várom,
hogy felbukkanjon. Sem ő, sem nagyszüleim, akik korábban ugyanezt a
földet művelték, nem jönnek többé elő. Mégis érzem jelenlétüket.
Mindnyájan jelen vannak szorgalmas munkájukkal, erős hitükkel és
állhatatosságukkal. Megnyugtat az a tudat, hogy hűségesen követték az
Urat.
Valami ehhez hasonló igaz az Istennel járásunkra is. A Biblia azt
mondja, hogy az előttünk élt hívő emberek példáival vagyunk körülvéve.
Lelki atyáink megfutották harcukat, Krisztusra szegezve tekintetüket.
Hozzájuk hasonlóan nekünk is ezt kell tennünk, nap mint nap,
kitartással. 
Az előttünk járók hűségéből erőt meríthetünk. Ne engedjük, hogy
elbátortalanodjon szívünk, vagy ellaposodjon hitéletünk. Ahogy
bizonyságtételük alapján követni próbáljuk Ábrahám, Sára, Izsák,
Eszter, József, Dávid, Dániel példáját, részesévé válunk a hitüknek is.

Imádság: Drága Urunk, emlékeztess arra, hogy hűséges követőid példája
körülvesz bennünket. Ámen. 

Sosem vagyunk egyedül a hit harcaiban.
Linda Adams (Illinois, USA)

ADJUNK HÁLÁT AZOKÉRT, AKIK A HIT ÚTJÁRA VEZETTEK!
_____________________________

Könyvajánlat:

Dohányos János: Hol van megírva?
(A-5, 300 oldal, 1200 Ft)

- Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához
- Bibliai egyezményes szövegtár
- Vezérfonal a bibiliai tanítások megértéséhez

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról