Csendes Percek december 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Dec. 11., V, 03:41:01 CET


           2005. december 11. vasárnap           

Lk 2,1-20.

1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet
adott ki: írják össze az egész földet. 2 Ez az első összeírás akkor
történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3 Elment tehát
mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4 Felment József is a
galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek
neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5 hogy
összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6
És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7 és
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra hely. 8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken
a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr
angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy
félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne
féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: 11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában. 12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 13 És hirtelen
mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az
Istent, és ezt mondták: 14 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség, és az emberekhez jóakarat." 15 Miután elmentek tőlük
az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el
egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről
üzent nekünk az Úr." 16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták,
elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18 és
mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak
nekik. 19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a
szívében. 20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva
az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő
megüzente nekik.

            ÖRÖM, AMELY MEGMARAD
            

Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz." (Lk 2,10)

A postám között egy csinos kis borítékon egy fiatal hölgy széles
mosollyal ajándékot tartott a kezében. A kép alatt az "Öröm" szó nagy,
piros betűkkel volt írva. A borítékban olyan ajándékötleteket
ajánlottak, amik nagy örömet szereznek. A hirdető azt állítja, hogy
karácsonyi ajándékok vásárlása tartós örömöt hoz majd, de mi ezt
másképp tudjuk. A tárgyak ajándékozása a legjobb esetben is csak múló
örömöt adhat.
Ellenben az angyalok üzenete olyan örömöt hirdet, amely megmarad.
Megszületett a Megváltó! A pásztorok, akik hallották az üzenetet,
Bethlehembe mentek, hogy lássák a gyermeket. Később a napkeleti bölcsek
túláradó örömmel térdeltek le, áldották a gyermek Krisztust, és
ajándékokat adtak neki.
A bibliai üzenet az öröm forrására irányítja figyelmünket: tudjuk, hogy
Isten szeret minket. Jézus azért jött, hogy megbocsátást és új életet
hozzon. Meghív bennünket családjába, és biztosít afelől, hogy otthonunk
lesz a mennyben. Krisztus valódi örömöt hoz mindazoknak, akik alázatos
szívvel elfogadják őt. Bízva benne, benne maradva, engedelmeskedve és
szolgálva az Urat, olyan örömet kapunk, amely életünk végéig, sőt azon
túl is megmarad.

Imádság: Úr Jézus, jöjj hozzánk és minden emberhez. Maradj velünk, és
töltsd be szívünket szeretettel és örömmel. Ámen.

Ha Krisztus él a szívünkben, maradandó örömöt találunk.
Harold Gniewotta (Alberta, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A MAI NAP ÖRÖMÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról